Ziņas

Sabiedrība

Kopā veidosim Eiropas Savienību

Latvija paudusi atbalstu Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Latvijā darba vizītē bija Rumānijas stratēģijas aģentūras vadītājs George Surudžiu. Viņam bija tikšanās Ārlietu, Zemkopības ministrijā, ar Saeimas deputātiem, “Eiropas kustības Latvijā”, ES informācijas aģentūras speciālistiem, dažādu valdības institūciju pārstāvjiem. George Surudžiu ir žurnālists, un viņš izmantoja iespēju arī apmeklēt “Druvu”, lai pastāstītu par Rumānijas ceļu uz Eiropas Savienību.

– Rumānijas galvenais mērķis ir pievienoties Eiropas Savienībai. Mēs ceram, ka tas notiks nākamgad janvārī. Mēs ļoti vēlamies veicināt ES attīstību gan pirms iestāšanās, gan pēc. Rumānijas valdībai ir atšķirīga stratēģija no citu valstu valdībām. Gan tām, kuras ir ES, gan tām, kuras vēl nav. Iestāties ES – tas ir valdības vienprātīgs lēmums. Tam bija sabiedrības atbalsts. Nebija referenduma, bet valdība pateica, ka iestāšanās sarunām nav B plāna. Jau pirms vairākiem gadiem arī iepriekšējās valdības bija pieņēmušas lēmumu, ka ar laiku Rumānija būs ES dalībvalsts. Par to sabiedrībā notika diskusijas. Šī valdība uzsver, ka lēmums ir vienprātīgi pieņemts. Ja ir atšķirīgi viedokļi, tad tie ir par detaļām, nevis par pašu iestāšanos. Protams, nevar teikt, ka visa sabiedrība domā tikai tā. Sabiedrība nav viengabalaina, aptaujas liecina, katrs četri no desmit rumāņiem jeb 59 procenti ir norūpējušies par iestāšanos ES. Tāpat 56 procenti uzskata, ka iestājoties, īstermiņā būs ekonomiskas problēmas, savukārt 68 procenti iedzīvotāju ir pārliecināti, ka ilgtermiņā situācija uzlabosies.

Runājot par atbalstu iestāšanās procesam ES, trešdaļa iedzīvotāju kā pozitīvus min citus iemeslus, ne ekonomiskos. Lielākoties rumāņi Eiropas vērtības uzskata kā labas, noderīgas. 85 procenti iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas politiskās vērtības jau Rumānijā ir iesakņojušās. Iestājoties tās vēl pastiprināsies.

– Kuras ir tās ES vērtības, ko rumāņiem, vajadzētu izkopt?

– Vispirms jau politiskais plurālisms. 85 procenti iedzīvotāju uzskata, ka valstī tas ir spēcīgs. 66 procenti pārliecināti, ka Rumānijā tiek ievērotas minoritāšu un cilvēktiesības, bet 64 procenti, ka arī vienlīdzība starp vīrieti un sievieti valstī jau ir stabila un, protams, arī individuālā brīvība, demokrātija. Protams, kā teicis Čērčils – demokrātija nav pati labākā sistēma, bet nekas labāks nav izdomāts. Labi apzināmies, ka, esot ES, būs iespējas attīstīties arī Rumānijai.

Rumānijā saskaņā ar Eirobarometra aptaujām ir Eiropas valstu saimē. Tas tikai nozīmē, ka vairāk nekā puse rumāņu atzīst, ka ir lepni būt rumāņi un tikpat lepni būt eiropieši. Deviņi procenti aptaujāto pat atzinuši, ka ir vairāk lepni par to, ka ir eiropieši, nevis rumāņi. Tādi paši aptaujas rādītāji ir tikai Vācijā un Slovākijā.