Ziņas

Sabiedrība

Kopā strādāšana arvien pieprasītāka

Radīt vidi. Koprades mājas "Skola6" vadītāja Dita Trapenciere gatava brīvajos brīžos palīdzēt arī labiekārtošanas darbos jaunajās telpās Palasta ielā. Pašlaik top koplietošanas virtuve.

Aprīlī apritēs trīs gadi, kopš Cēsīs darbojas koprades māja “Skola6”, kas iekarojusi tik lielu popularitāti, ka telpas Skolas ielā 6 kļuvušas par šauru, jau pērnā gada nogalē izveidota neliela “filiāle” Palasta ielā, ēkā, ko cēsnieki pazīst kā bijušo poliklīniku.

“Skola6″ vadītāja Dita Trapenciere stāsta, ka ēkā viņiem atvēlēts viens stāvs, apmēram 200 kvadrātmetri. Tur ir astoņas nelielas telpas un lielāka telpa, kur savulaik atradās reģistratūra.

“Ar pašvaldības vadību šonedēļ pārrunājām nākotnes redzējumu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka arī ar šo platību ir par maz, pieprasījums pēc telpām ir liels. Cilvēki grib darboties, vēlas tieši kopā strādāšanas telpas. Jūtams, ka arvien svarīgāka kļūst šī kopienas sajūta. Cilvēki atzīst, ka patīk tas, ka jūtas kā vienotā kolektīvā, lai gan strādā individuāli. Jā, katram ir sava mazā telpiņa, kur veikt darba pienākumus, bet viņi zina, ka turpat ir vēl citi tādi paši, ir kop­lietošanas telpa, kur var ie­dzert kafiju, sanākt, parunāt. It kā ir vienots darba kolektīvs, bet kat­ram ir savs bizness,” skaidro D. Trapenciere.

Tiesa, arī šī Palasta iela ir tikai pagaidu variants, jo pēc dažiem gadiem uz šo ēku plānots pārcelt Cēsu Mākslas skolu. Taču, neraugoties uz to, “Skola6” rūpējas, lai telpas būtu ērtas, mājīgas. Pa­gājušajā nedēļā sākās koplie­tošanas telpu labiekārtošana, sienu krāsošana. Priekštelpā plā­nots izveidot virtuvi, kur kopā iedzert kafiju, kur uzkavēties klien­tiem, veikt pārrunas.

Līdztekus šiem darbiem D. Trapenciere aktīvi apzina situ­āciju pilsētā, proti, tiek meklētas telpas, kur veidot nākamo “filiāli”: “Esam apjautuši, ka tuvākajos gados varētu būt pieprasījums pēc aptuveni 50 darba vietām. Tāpēc vajadzīgas plašākas telpas, kur radīt vidi, kur var nākt tas, kurš strādā viens, arī divi trīs kopā strādājošie vai kāds jauns start-up uzņēmums, kam arī interesantāk strādāt kopienā. Netrūkst cilvēku, kuru vienīgais darba rīks ir dators, kuriem pa­tiesībā nekādu citu atbalstu nevajag, bet viņi meklē mūsdienīgo darba vidi, kur kā pašnodar­binātie var strādāt. Skolas ielā 6 kopā strādāšanas telpā kļūst arvien šaurāk, aizvien vairāk vajag vienkāršu darba vietu – galdu un krēslu. Nāk gan cēsnieki, gan tie, kuri pārcēlušies uz pilsētu. Kāds jau Rīgā darbojies šādās kopā strādāšanas vietās, pēc pārcelšanās kādu laiku strādājis mājās, taču jūt vajadzību pēc komunikācijas. Cilvēki redz, ka šī ir aktīva vieta, kur notiek cilvēku un ideju kustība, viņi labprāt grib pievienoties. Tāpēc mūsu uzdevums meklēt risināju­mus, lai piedāvātu šādu iespēju.”