Ziņas

Sabiedrība

Kopā sanākšanas prieks

Visi kopā. Uz labdarības pasākumu "Ar eņģeli plaukstiņā" Jansonu ģimene no Līgatnes bija ieradusies kuplā skaitā. Mamma Velta un tētis Aldis priecājas par kuplo bērnu pulku.Foto: Māris Buholcs

Lai sagādātu prieku bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības un dzīvo audžuģimenēs, un pateiktos viņu aizbildņiem, Cēsu novada izglītības iestāžu skolēni un viņu pedagogi un vecāki Cēsu pilsētas pamatskolas skolotājas Vinetas Stīpnieces vadībā sagatavojuši labdarības pasākumu “Ar eņģeli plaukstiņā”. Vēsturiskajā Cēsu rajonā ir 49 audžuģimenes,

kurās aug 163 bērni. Tāpat pasākumā svētku sajūta tika uzburta arī desmit ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Prieks pašiem, prieks bērniem

Kuplā skaitā pasākuma laikā tika pārstāvēts Jaunpiebalgas un Raunas novads. Audžuģimenes atzina, ka starp ikdienas rūpēm un darbiem nav viegli atrast laiku, lai sarūpētu svētkus ikdienā, tādēļ viņi priecājas, ka vismaz reizi gadā var ļauties svētku sajūtām kopā un dalīties priekā ar citām audžuģimenēm.

“Druva” uzrunāja Jansonu ģimeni no Līgatnes, kura audžuģimenes statusā ir tikai otro gadu. Jansoni uzdrīkstējušies aprūpē paņemt piecus bērnus, no kuriem

vecākais mācās pirmajā klasītē. “Man pašai bērni jau ir izauguši, gribējās, lai ģimenē ir arī kāds mazāks, par ko rūpēties. Domāju par adopciju, taču mums piedāvāja mācīties par audžuģimeni. Nemaz nezināju, ka to kustība pie mums tik aktīvi darbojas. Protams, piekritām. Vispirms pie sevis paņēmām divus bērniņus, tad sapratām, ka veiksmīgi ar visu tiekam galā un varam paņemt aprūpē vēl kādu. Tā mūsu ģimenē ienāca vēl trīs bērniņi,” atmiņās kavējās V.Jansone, kura atzina, ka audžuģimeņu pasākums bija izdevies. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir katram bērnam augt ģimenē, mācīt viņam labestību un sirsnību, ko ik mirkli varējis sajust pasākumā “Ar eņģeli plaukstiņā”.

Audžuģimeņu vārdā izteicās Aida Vašile, Drustu pamatskolas direktore, kurai ir astoņi audžubērni. “Esam pateicīgi pasākuma rīkotājiem, kas jau vairākus gadus audžuģimenēm dod iespēju satikties tik jaukā un sirsnīgā pasākumā. Audžuģimeņu vārdā saku mīļu paldies organizatoriem, visiem, kas sarūpēja dāvaniņas un pielika roku, lai pasākums izdotos. Esam bezgala priecīgi un pateicīgi par šādiem svētkiem. Var jau izdomāt kaut ko jaunu, bet ir tik vērtīgi saglabāt noturīgas tradīcijas kā šajā gadījumā, kad varam visi sanākt kopā – priecāties un tvert skaistas sajūtas un emocijas,” teica A.Vašile.

No Skujenes Cēsīs bija ieradusies Circeņu ģimene, kura atzina, ka šāda pasākuma apmeklēšana viņiem kļuvusi jau par jauku tradīciju, kad visiem sanākt kopā, dziesmās, rotaļās un sirsnīgos vārdos smelties gaidāmo svētku sajūtas. Tādas sajūtas izdevās rast arī audžumammai Annai Pokovbai no Zosēnu pagasta. “Ir ļoti patīkami, ka ir šāds pasākums. Tas sagādā prieku ne tikai bērniem, bet arī audžuvecākiem. Sirsnība un pozitīvs noskaņojums ir pats galvenais, tikai tad seko prieks par saņemtajām dāvaniņām Tas, kas mūs uzrunā šajos pasākumos, ir bērnu iesaistīšana labdarībā. Tas, ka bērni kaut ko dara un spēj dot citiem. Vai nav sirsnīgi, ka viņi gatavojuši priekšnesumus un dāvaniņas audžuģimenēm? Mums tas ir ļoti patīkami. Turklāt Ziemassvētku laiks ir kopā būšanas laiks. Mums ir prieks, ka varam būt kopā ar citām ģimenēm,” uzsvēra audžumamma no Zosēniem, kura uzņēmusies rūpes par vienu audžubērnu.

Iesaistās kupls pulks labdaru

Lai labdarības pasākums izdotos, tajā iesaistījās Cēsu pilsētas pamatskola, Cēsu 1.un 2.pamatskola, Cēsu Mākslas skola, Cēsu 2.vidusskola, kā arī viesi no dažām citām novada skolām. Pasākums tika sagatavots mēneša laikā, tā veidošanā iesaistījušies vairāk nekā trīsdesmit pedagogu un 150 skolēnu, kā arī viņu vecāki. Cēsu novada skolēni pedagogu vadībā izveidojuši pasākuma logo, afišas un uzlīmes maketu, ielūgumus. Kā dāvinājumu vienaudžiem skolēni apgleznojuši stikla krūzes, no saviem zīmējumiem sagatavojuši gleznas, sacepuši piparkūkas no piecdesmit kilogramiem piparkūku mīklas un iesaiņojuši saldumu pakas, kā arī sagatavojuši priekšnesumus.

Priekšnesumu gatavošanā iesaistījušies ne tikai Cēsu novada skolu skolēni, bet arī audžuģimeņu bērni un deju klubs “Reveranss”. No sagatavotajiem priekšnesumiem tika izveidots koncerts, kā arī organizētas kopējas rotaļas. Bet, pateicoties pasākuma sponsoriem, visiem bija iespēja našķoties ar saldumiem, augļiem un limonādi.

Šāds pasākums ar katru gadu izvēršas plašumā. “Līdz šim pasākuma mērķauditorija ir bijušas tikai audžuģimenes, bet šogad bija arī lielāks mērķis – veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem integrāciju un iekļaušanu sabiedrībā,” uzsvēra Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja Vineta Stīpniece un piebilda, ka šogad palielinājusies arī skolēnu iniciatīva, jo skolēniem kopā izdevās savākt vairāk nekā 200 kilogramu konfekšu, kas iepriecināja gan audžuģimenes, gan ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Jāteic, lai pasākums izdotos, tajā iesaistījās ļoti daudzi, tāpēc visus nosaukt vārdos nemaz nav vienkārši. “Sakām paldies visiem pasākuma atbalstītājiem – AS “Laima”, AS “Cēsu alus”, “Kobalts” un SIA “Dona”, “Izglītības iniciatīvu centram, kā arī citiem labvēļiem un pasākuma sagatavošanā iesaistītajiem pedagogiem, skolēniem un vecākiem,” pasākumā iesaistīto vārdā teica V.Stīpniece.

Ilze Fedotova