Ziņas

Sabiedrība

Konservē, būvē, sakārto

Lai laika zobs neposta tālāk. Foto: No albuma

Līdz ar pavasari Raunas pilsdrupās sākušies konservācijas darbi.

“Tik apjomīgi darbi pilsdrupu teritorijā nav notikuši kopš 2005.-2006. gada, kad tika veikta torņa konservācija un kļuva pieejams tornis, kurā iekārtota ekspozīcija. Iesaistoties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā, varēsim veikt ļoti nepieciešamo konservāciju,” stāsta projekta vadītāja Ieva Plētiena un piebilst, ka iepriekšējos gados pilsdrupās veikti nelieli darbi, piesaistot gan Kultūras mantojuma pārvaldes finansējumu, gan izmantojot pašvaldības naudu.

Darbi plānoti divās vietās pils galvenajā korpusā, kur tiks nostiprinātas divas sienas no vienas puses un vēl četrās vietās pilsdrupu teritorijā, kur nostiprinās divas sienas no abām pusēm. “Spe­ciālisti nostiprinās pils sienas esošā nobrukuma stāvoklī, atjaunos sienu šuvojumu, kā arī nostiprinās lielākos izbrukumus. Izbrukušās logu ailas tiks restaurētas, sadarbojoties ar viduslaiku piļu pētnieku Ilmāru Dirveiku un arhitektu Artūru Lapiņu, kuri specializējušies viduslaiku piļu izpētē un arhitektūrā. Restaurācijas metode tiks izmantota tikai vietās, kur nav iespējams panākt mūru saglabāšanu, izmantojot konservācijas metodi. Mūsu galvenais uzdevums ir saglabāt,” skaidro projekta vadītāja.

I.Plētiena atgādina, ka Raunas pilsdrupu sienu apjomi katru gadu zūd, tāpēc konservācija paredzēta vietās, kas ir ļoti kritiskā stāvoklī. Viens no mērķiem ir pabeigt pils pagalma sienu konservāciju, lai tur būtu droši uzturēties. Darbi paredzēti līdz novembrim, tos veic SIA “Aqua Latvia” no Priekuļiem. Par konservācijas darbiem noslēgts līgums par 147, 6 tūkstošiem eiro.

Būvnieki strādā arī Raunas centrā, kur atrodas bibliotēka un muzejs. Darbi notiek otrajā un pag­rabstāvā. Otrajā stāvā būs telpas audējām, arī kāds kabinets, bet pagrabstāvā glabāsies muzeja krājums un vēl nelielu telpu plānots iznomāt kādam uzņēmējam. “Darbi tiek veikti tikai par pašvaldības budžeta līdzekļiem,” stāsta novada vadītāja Evija Zurģe un piebilst, ka ēkā tiks ieguldīti ap 160 tūkstoši eiro. Domes priekšsēdētāja uzsver, ka šogad novadā tiek veikti trīs lieli projekti: pilsdrupu konservācija, darbnīcu un dzīvojamās mājas celtniecība līdzās Gatartas pansionātam un bibliotēkas ēkas pārbūve.

Piesaistot “Leader” programmas finansējumu, tiks iekārtota dabas taka. Tā būs jau iecienītās pastaigu vietas turpinājums, un pa to varēs aiziet līdz bērnu rotaļu laukumam. Tiklīdz laikapstākļi būs piemēroti, sāksies darbi. Kopējās izmaksas ap 30 tūkstoši eiro, pašvaldības finansējums – septiņi tūkstoši eiro. “Līdztekus ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, kā katru gadu, centīsimies izdarīt kaut ko ilgākam laikam. Visām Raunas centra ielām ir veikta virsmas apstrāde, palikusi Skolas iela, kas ved uz stadionu. Iecerēts arī sakārtot ceļu uz tūristu iecienītajām “Jaun – Ieviņām”. Drīzumā tiks izsludināts iepirkums,” par plāniem stāsta novada vadītāja.

Arī it kā nelielie veicamie darbi ir svarīgi. Raunas bērnudārza ēkai un aktu zālei tiks sakārtota ugunsdrošība un signalizācija, lai tā atbilstu prasībām. Tas pašvaldībai izmaksās 22 tūkstošus eiro. “Pašvaldība katru gadu kaut nedaudz iegulda savu īpašumu sakārtošanā. Tiek pārmūrēti skursteņi, nomainīti jumtu segumi. Šogad plānojam pabeigt noliktavas ēku, kas saimnieciskajam dienestam ļoti vajadzīga. Drustu tautas namā ir problēmas ar akustiku, zināms, kas jādara,” darāmo ieskicē E.Zurģe.

Šogad budžetā paredzēta nauda iedzīvotājiem, kuri vēlētos pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Katrs var saņemt līdz 500 eiro līdzfinansējumu. Pietei­kušies tikai pieci raunēnieši.