Ziņas

Sabiedrība

Konkurence par skolēniem

Nītaures vidusskolā. Zinību dienā skolotāja Anta Paula, savu audzināmo 4. klasi sagaidījusi baltajā skolas namā, tālāk ved kalnā uz pagasta estrādi, kur Nītaures vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki būs kopā jaunā mācību gada sākumā.Foto: Māris Buholcs

Skolēnu skaitam samazinoties, arī šajā mācību gadā Latvijā samazinājies skolu skaits, tajā skaitā Amatas novadā. Amatas un Vecpiebalgas novadu domes, vienojoties par Skujenes un Sērmūkšu skolu apvienošanu, divas, tuvu esošas mazas skoliņas apvienojot vienā nedaudz lielākā skolā, neplānoja, ka par ieguvēju kļūs arī vēl cita skola.

“Tagad mūsu skolā ir vairāk nekā simts skolēnu!” Zinību dienu 1. septembrī atklājot, izsaucās Nītaures vidusskolas direktors Māris Ķēniņš. Klātesošajiem viņš pārvaicāja: “101 skolēns, tas taču ir vairāk nekā simts?”

Skolas klasēs, kopā ņemot, klāt nākuši divi desmiti audzēkņu, kuri no Skujenes puses ikdienā mēros līdz 20 kilometriem uz Nītaures vidusskolu. Tāda ir skolēnu ģimeņu izvēle pēc tam, kad Sērmūkšu pamatskolu slēdza. Laiks rādīs, bet, iespējams, tā bija vecāku tālredzība, kuru pašvaldība skujeniešiem sākumā neuzdrošinājās piedāvāt – apkārtējo pagastu skolēnus pulcēt lielākā skolā – vidusskolā. Valsts politika, kādu aktīvi turpina īstenot arī tagadējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, ir tieši tāda.

Nītaures brīvdabas estrādē Zinību dienas svētku dalībniekiem, visvairāk jau pedagogiem un vecākiem, interesēja, ko šoreiz sacīs Amatas novada pašvaldības pārstāvis. Izpilddirektora Māra Timermaņa prognoze bija tāda, ka, iegūstot bērnu vecāku uzticību, Nītaures vidusskola varētu pastāvēt vēl gadus 30. Viņš gan neuzsvēra, vai tā būs vidusskola ar vecākajām klasēm. Šajā mācību gadā Nītaurē 11. klases nav, 12. klasē mācīsies trīs skolēni, 10. klasē 11, bet tikai viens ir klāt pienācējs tiem, kuri pavasarī tepat absolvēja 9. klasi.

Interesantāka dzīve šajā mācību gadā būs Nītaures vidusskolas 6. klasei. Sešiem līdzšinējiem skolēniem pievienojušies vēl seši, un tas jau ir neliels kolektīvs, lai arī veidotos darbs grupās, varētu veidot komandu spēles. 8. klases absolventi 9. klasē ieguvuši jaunus klasesbiedrus, un tagad kopā varēs mācīties 13 skolēni. Pa kādam jaunienācējam ir vai katrā klasē.

Ko no skolēnu skaita pieauguma iegūs pati skola, jo darbojas taču valsts finansējuma sistēma – nauda seko skolēnam? Direktors Māris Ķēniņš pedagogu finansēšanas iespējas raksturo īsi: “Būs par kādiem centiem vairāk.” Taču liek saprast, ka būtība nemainās. Lauku skolotājiem naudas ziņā arī turpmāk būs jāsamierinās ar pieticīgu rocību. Viņš piebilst, ka pedagogu atalgojuma sistēmu valsts veidojusi tā, ka finansējumam vidusskolas posmā nelielā skolēnu skaita dēļ Nītaures skolai piemērots samazināts koeficients. Lai ieekonomētu visai skolai pieejamās finanses, mūzikas, sporta un mājsaimniecības stundas notiks apvienotās klasēs. Ekonomēs arī uz piemaksām par skolotāju padarīto ārpusstundu vadīšanā.

Pedagogiem ir prieks sagaidīt skolā katru jaunpienācēju, bet skolotāji saprot, ka konkurence starp lauku skolām turpināsies. Tā var kļūt vēl nežēlīgāka. Skolotāja darba devēji – ģimenes ar bērniem – arī turpmāk spriedīs, kuru mācību iestādi bērniem izvēlēties, vēlēsies laist pie labiem skolotājiem, labās skolās. Kas tad ir labākais – to bērnu vecāki, pašvaldības un valsts vērtē pēc daudz un dažādiem faktoriem.