Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu pašvaldība izsludinājusi fotokonkursu novada reprezentācijai

Kocēnu novada dome izsludina Kocēnu novada fotokonkursu, kura mērķis ir atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas, interesantas fotogrāfijas Kocēnu novada domes informatīvo materiālu veidošanai, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes veidošanai.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, lai piedalītos konkursā, pretendentiem atbilstoši nolikuma nosacījumiem jāiesniedz pieteikums, ne vairāk kā 20 fotoattēli (izmērs 21cm X 15cm) un to digitālie faili. Fotogrāfijās jābūt attēlotiem Kocēnu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem, dabai, tūrismam, aktīvai atpūtai un sportam, uzņēmējdarbībai, kā arī kultūras, sporta un izklaides pasākumiem. Fotoattēli nedrīkst būt vecāki par 2014.gada 1.janvāri.

Konkursa dalībniekiem fotoattēli jāiesniedz līdz 5.oktobrim (pasta zīmogs). Iesniedzot fotoattēlu, jāiesniedz arī tā digitālais fails, to ievietojot A4 izmēra aploksnē, uz kuras norādīts iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, datums un uzraksts “Kocēnu novada fotokonkursam”. Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa. Iesniegtos attēlus izvērtēs Kocēnu novada domes izveidota komisija.

Konkursa laikā tiks izvēlēti ne vairāk kā 25 labākie fotoattēli, kas pēc tam būs aplūkojami izstādē. Labākās fotogrāfijas autors saņems naudas balvu 75 eiro apmērā. 2.vietas ieguvējs saņems naudas balvu 60 eiro, savukārt 3. vietas ieguvējs – 45 eiro. Par katru fotoattēlu, kas tiks izstādīts kopīgajā izstādē, tā autori iegūs atlīdzību 15 eiro apmērā.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā vai lejupielādējama pašvaldības mājaslapā “www.kocenunovads.lv”.

LETA