Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novadā rekonstruē siltumtrases un būvē jaunu katlumāju

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” Kocēnu novada Vaidavā un Kocēnos ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstu realizē vairākus vērienīgus projektus, kuru laikā tiek rekonstruētas siltumtrases un būvēta jauna katlumāja.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, Vaidavas ciemā tiek realizēts projekts “Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā”. Projekta laikā tiek nomainītas maģistrālo tīklu siltumtrases caurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm, izbūvēti siltummezgli daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu, izbūvēti vienkāršotie siltummezgli individuālās dzīvojamajās mājās, kā arī izveidoti 15 jauni pieslēgumi. Projekta kopējās izmaksas ir 564 729 eiro, no šīs summas ES Kohēzijas fonda atbalsts – 184 174 eiro.

Kocēnu ciemā tiek realizēti divi projekti. Viens no tiem ir “Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos”. Projekta laikā Kocēnos, Jāņa Ķenča 9 a, tiks uzbūvēta katlumāja, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošinās šķeldas katls ar jaudu 1,5 Mw un avārijas situācijas nodrošināšanai koka granulu katls ar jaudu 0,2 Mw. Projekta kopējās izmaksas ir 945 740 eiro, no tām ES Kohēzijas fonda atbalsts – 378 302 eiro apmērā.

Otrs projekts, kas tiek realizēts Kocēnu ciemā, ir “Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos”. Projekta laikā tiks izveidota centralizētā siltumapgāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnos, kur šobrīd apkure tiek nodrošināta ar lokāliem gāzes katliem, kā arī sabiedriskajām ēkām Kocēnos – Kocēnu kultūras namam, Kocēnu sporta namam, Kocēnu pamatskolai, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” un Kocēnu novada domes administrācijas ēkai. Projekta laikā tiks izbūvēti siltummezgli daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, izveidojot neatkarīgo apkures sistēmu, kā arī sabiedriskajās ēkās. Projekta kopējās izmaksas ir 486 306 eiro, no šīs summas ES Kohēzijas fonda atbalsts – 158 605 eiro apmērā.