Ziņas

Uzņēmējdarbība

Kocēnu novadā par ERAF finansējumu uzlabos infrastruktūru, lai sekmētu uzņēmējdarbību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē apstiprināts Kocēnu novada domes sagatavotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta idejas koncepts, kas paredz uzlabot vietējo infrastruktūru, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte, koncepts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnos” tika iesniegts trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”.

Kopumā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa programmā “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmumu vajadzībām” tika saņemti 89 projektu ideju koncepti, no kuriem pieejamā finansējuma – 35 miljonu – apmērā atbalstīja 54 konceptus.

Kocēnu novada domes projekta idejas koncepta īstenošanas laikā tiks ierīkots elektroenerģijas pieslēgums, kā arī 20 kilovatu kabeļlīnija tranšejā un palielināta elektroenerģijas jauda Kocēnu ciemā pašvaldībai piederošos zemes gabalos Bērzu ielā, veikta Ozolu ielas pārbūve ar asfaltbetona segumu 820 metru (m) garumā, palielināta Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda, veikta jumta un logu nomaiņa pašvaldības ēkai Jāņa Ķenča ielā 2, jumta, logu un fasādes pārbūve pašvaldības ēkām Jāņa Ķenča ielā 3 un Jāņa Ķenča ielā 5, kanalizācijas tīklu izbūve un jaunas pieslēguma vietas izbūve 40 m garumā pašvaldības zemes gabalā aiz Jāņa Ķenča ielas 2, siltumtrases tīkla izbūve 46 m garumā pieslēguma nodrošināšanai Jāņa Ķenča ielā 4 un Jāņa Ķenča ielā 5, kā arī Spīdolas ielas pārbūve ar asfaltbetona segumu 30 m garumā.

Lai saņemtu ERAF finansējumu 660 236 eiro apmērā, Kocēnu novada domei līdz maija beigām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz projekta iesnieguma veidlapa ar plānoto aktivitāšu tehnisko dokumentāciju.