Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novadā iedzīvotāju iniciatīvām sadala 4184 eiro

Kocēnu novada dome sešām iedzīvotāju iniciatīvām sadalījusi kopsummā 4184 eiro, vēsta pašvaldība informācija. 700 eiro lielu līdzfinansējumu katrs saņēmuši pieci iedzīvotāju iesniegtie projekti – sabiedrības iepazīstināšanas ar kultūras norisēm Rubenes novadā, kā arī koka iestādīšana un datora iegāde informācijas apkopošanai un izrāžu uzlabošanai; Kokmuižas apstādījumu papildināšana, interjera papildināšana ar senatnīgām mēbelēm, “Leģendu nakts 2017” un fotoizstādes “Labie darbi Kokumuižai” organizēšana; fotogrāfa Jura Kalniņa foto izstādes organizēšana Kocēnu sporta namā; Dikļu baznīcas apkārtnes labiekārtošana un projekts, kura ietvaros paredzēts apzināt mājas Bērzaines pagastā un to vēsturi.

684 eiro lielu atbalstu no pašvaldības guvis projekts par rotaļu laukuma izveidi Imatas ielā 8 un 10 Zilākalnā.

Kopumā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā tika iesniegti 13 pieteikumi.

Kocēnu novada dome izsludināja iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu nolūkā atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, kā arī lai veicinātu sadarbību ar neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai šajā gadā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki. Konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes jāīsteno Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.