Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novada domes izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā saņemti 13 iesniegumi

Kocēnu novada domes izsludinātajā neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā saņemti 13 iesniegumi, aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte.

Iedzīvotāji piedāvājuši tādus projektus kā “Kocēnu novada tūrisma objekts – Daviņu Lielais akmens”, kurā plānota senās kulta vietas sakārtošana un labiekārtošana, “Vides labiekārtošanas projekts – ģimenei, atpūtai”, kurā iedzīvotāji iecerējuši izveidot Rubenes ūdenskrātuvju “Mazais un Lielais Ansis” pastaigu takas un atpūtas zonu, kā arī “Esi gudrs suņa saimnieks”, kurā plānota suņu pastaigu un treniņu laukuma Zilākalnā papildināšana ar jauniem elementiem, laukuma norobežošana no apkārtējās teritorijas, apmācību organizēšana suņu saimniekiem. Savukārt trijos no iesniegtajiem projektiem izteikta vēlme par bērnu rotaļu laukuma izveidi.

Konkursa mērķi ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums šajā gadā ir 7000 eiro, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 eiro.

Projektu konkursa komisija pieņems lēmumu par atbalstītajiem projektiem trīs nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa.

LETA