Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novada dome piešķirs 15 000 eiro daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai

Lai mudinātu īstenot tādus pasākumus, kas veicina daudzdzīvokļu māju siltumnoturību un samazina energoresursu patēriņu tajās, no 2017.gada 3.aprīļa līdz 12.maijam Kocēnu novada dome izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu pašvaldības konkursā energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes pārstāve Krista Gromova.

Pašvaldības finansējuma apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 eiro, un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2017.gadā ir 15 000 eiro.

Finansējumu dome piešķir energoaudita veikšanai, tehniskās apsekošanas veikšanai, energoefektivitātes pasākumu tāmes sagatavošanai, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, kā arī tādiem energoefektivitātes pasākumiem kā logu maiņa u.c.

Iesniegumi sagatavojami atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2012 “Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Noteikumi un iesnieguma veidlapas pieejamas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā vai lejupielādējami “www.kocenunovads.lv”.

2016.gadā domes organizētajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu konkursā tika saņemti astoņi pieteikumi, no kuriem seši tika apstiprināti. Kopumā aktivitāšu īstenošanai pērn Kocēnu novada dome piešķīra 16 593 eiro.