Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novada dome parakstīs nodomu protokolu Rubenes kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai

Šodien tiks parakstīts nodomu protokols Rubenes kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai. Par sadarbību vienosies Kocēnu dome, Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, Vidzemes Augstskola un Lutera akadēmija.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, nodomu protokola parakstīšana notiks plkst.13 Rubenes baznīcā.

Kocēnu novada dome, Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, Vidzemes Augstskola un Lutera akadēmija atbilstoši savai kompetencei vienosies par savstarpēju sadarbību Rubenes kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgā attīstībā, sekmējot dažādu kultūras, izglītības, ekonomisko un sociālo aktivitāšu īstenošanu, kas nodrošinātu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Tiks atbalstīti dažādi pasākumi, kas izcels Rubeni kā vietu, kurā 13.gadsimta sākumā dibināta viena no Latvijas senākajām kristīgajām draudzēm. Tās dibinātājs un priesteris Indriķis sarakstīja bagātīgāko no vēsturiskajiem pirmavotiem par tagadējās Latvijas un Igaunijas teritoriju – Indriķa Livonijas hroniku.

Teritorija ap Rubenes dievnamu ir nozīmīgs kultūrvēsturiskais centrs ar bagātu kultūras un mākslas mantojumu nacionālā mērogā. Veicinot Rubenes dievnama un tā apkārtnes teritorijas pievilcību, tiks nodrošināta brīva piekļuve gan vietējai sabiedrībai, gan novada viesiem, kā arī apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

Rubenes kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai tiks meklētas iespējas dažāda veida finanšu resursu piesaistē, tostarp no valsts un pašvaldības budžeta, Latvijas un ārvalstu fondiem, ziedojumiem, privātā sektora u.c.

Sadarbība tiek plānota arī zinātniskās izpētes un pētījumu rezultātu popularizēšanas jomā, tādējādi izceļot Rubenes dievnama nozīmi un īpašo devumu starp citiem līdzīgiem.

LETA