Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novadā digitalizēs piecas kapsētas

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kocēnu novada domes sagatavotos pieteikumus par piecu kapsētu digitalizāciju, aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Kocēnu novada dome plāno digitalizēt Dikļu, Dauguļu, Sprēstiņu, Rubenes un Jaunburtnieku kapsētu. Projektu laikā kapsētās tiks veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana. Tā rezultātā tiks izveidota datubāze un mobilā aplikācija, kā arī pie katras kapsētas tiks uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu. Projekta īstenošanas mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem informācijas ieguvi par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī sniegt iespēju apzināt savu senču atdusas vietas.

Projekts tiks īstenots Latvijas lauku attīstības programmā 2014.- 2020.gadam.

Kocēnu novada domes Iepirkumu komisijas izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā kapsētu digitalizācijas pakalpojumu nodrošinās SIA “Cemety”.

Projekta kopējās izmaksas Dikļu, Dauguļu un Sprēstiņu kapsētas digitalizācijai ir 11 727 eiro, tostarp publiskais finansējums – 10 554 eiro, savukārt projekta kopējās izmaksas Rubenes un Jaunburtnieku kapsētas digitalizācijai ir 6665 eiro, tostarp publiskais finansējums – 5999 eiro.

Kā liecina portālā “Firmas.lv” publicētie dati, uzņēmums SIA “Cemety” dibināts 2012.gadā un tā pamatkapitāls ir 2 846 eiro. Uzņēmums pieder Mikam Blatem (60%), Arvim Zeilem (30%) un SIA “Mak It” (10%). SIA “Cemety” apgrozījums aizvadītajā gadā bija 53 254 eiro, bet gadu uzņēmums beidza ar 12 449 lieliem zaudējumiem.