Ziņas

Sabiedrība

Kocēnu novadā digitalizēs informāciju par apbedījumiem

Kocēnu novada domes uzdevumā šogad divu projektu ietvaros piecās novada teritorijā esošajās kapsētās tiek veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksācija, izveidota datu bāze. Pie katras kapsētas tiks uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu, portālu eDruva informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inese Pabērza.

Pēc viņas teiktā, projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiks sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas.

“Katra kapsēta ir topogrāfiski uzmērīta, pašlaik turpinās kapu grāmatu digitalizācija. Iegūtie dati tiks integrēti pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, un tie būs pieejami ikvienam interesentam. Kapsētu digitalizācija ir veids kā saglabāt nākamajām paaudzēm ne tikai informāciju par apbedījumiem, bet arī šīs ziņas kā unikālu vēsturisko mantojumu mūsdienīgā formātā,” stāsta Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Līdaka.

Datu digitalizācija tiks veikta Dikļu, Dauguļu, Sprēstiņu, Rubenes un Jaunburtnieku kapsētās.

Iniciatīva digitalizēt kapus divu projektu ietvaros atbalstīta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Iepirkuma procedūras rezultātā kapsētu digitalizācijas pakalpojumu uzticēts nodrošināt SIA “Cemety”, kas to apņēmusies paveikt līdz šā gada novembrim.