Ziņas

Sabiedrība

Kocēnos uzlabos pamatskolas ēku energoefektivitāti

Kocēnu novada dome saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma piešķiršanu pašvaldības sagatavotajam projekta pieteikumam “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte, Kocēnu pamatskola ir lielākā Kocēnu novada pamatskola, kurā pamatizglītību iegūst 200 skolēnu. Pamatskola izvietota divās ēkās – Kokmuižas kungu mājā, kura tās pašreizējā veidolā pārbūvēta 19.gadsimta vidū un pieņemta ekspluatācijā 20.gadsimta trīsdesmitajos gados, un jaunbūvē, kas celta 1967.gadā.

Kocēnu pamatskolā nepieciešamo enerģiju saražo, izmantojot gāzes apkures katlu, kas saistīts ar vairākām būtiskām problēmām – augsts CO2 izmešu daudzums, neekonomiskas izmaksas, kā arī augsts siltumenerģijas patēriņš siltuma zudumu dēļ. Lai sekmētu problēmu risināšanu, saskaņā ar energoauditora ieteikumiem tiks veikti vairāki darbi.

Vecajā skolas daļā siltinās jumta pārsegumu, atjaunos un siltinās trešā stāva koka konstrukcijas un fasādi, veiks visu koka logu nomaiņu uz koka logiem ar trīskāršām stikla paketēm un durvju nomaiņu ar trīskāršām stikla paketēm.

Jaunajā skolas daļā plānots veikt atlikušās ēkas daļas siltināšanas darbus, papildus nosiltinot jau siltinātās sienas, jumta konstrukcijas pārseguma un cokola siltināšanu un ventilācijas ar rekuperācijas sistēmu izbūvi, lai sasniegtu energoauditā minētos energoefektivitātes rādītājus.

Papildus iepriekšminētajam abās skolas ēkās tiks nodrošināta pāreja no fosiliem kurināmiem uz videi draudzīgu un atjaunojamu enerģijas ieguves veidu – zemes siltumsūkni ar augstu lietderības koeficientu, kopumā tiks uzstādīti trīs siltumsūkņi. Apkures sistēmas sakārtošanas pasākumi ietvers radiatoru un viencauruļu sistēmas nomaiņu uz divcauruļu sistēmu, termoregulatoru uzstādīšanu, lai samazinātu apkures intensitāti vakaros, naktīs un skolēnu brīvlaikā, bet palielinātu no rīta un dienā, tādējādi ekonomējot energoresursus.

Projekta kopējās izmaksas ir 623 239 eiro, no kuriem KPFI finansējums ir 239 904 eiro, savukārt Kocēnu novada domes līdzfinansējums – 383 335 eiro.

Jāatzīmē, ka aizvadītajos gados, piesaistot pašvaldības budžeta finansējumu, veikti vairāki energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. 2005.gadā jaunās skolas ēkas spārnam veikta daļēja siltināšana, ko plānots pilnībā īstenot šī projekta gaitā. Aizvadītajā gadā vecajai skolas ēkai atjaunoti bojājumi fasādē un tā nokrāsota, savukārt jaunajā kompleksā nomainīti logi.

LETA