Ziņas

Sabiedrība

Kocēnos turpinās ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana

Kocēnu ciemā turpinās ūdenssaimniecības attīstības projekta trešās kārtas realizēšana, kuras laikā Dārza un Kalna ielā tiek rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, Kalna ielā rekonstruēti kopumā 948,3 metri ūdensapgādes tīklu un 941 metrs kanalizācijas tīklu, kā arī izbūvēts spiedvads (19,3 metri) un kanalizācijas sūkņu stacija. Savukārt Dārza ielā ūdensapgādes tīkli rekonstruēti 1035,2 metru apjomā, kanalizācijas tīkli – 698,2 metru un PEH spiedvada kanalizācija – 159,2 metru apjomā. Darbus veic SIA “Buvenergo A”.

Tiklīdz iestāsies darbu veikšanai piemēroti laika apstākļi, tiks sākti intensīvi labiekārtošanas darbi, ceļa seguma atjaunošanas un bruģēšanas darbi, apzaļumošana. Kocēnu novada dome sekos līdzi būvuzņēmēju veikto darbu norisei, lai darbu izpilde tiktu pabeigta maksimāli īsā termiņā. Plānots, ka darbi noslēgsies līdz šī gada jūnijam.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks novērstas ūdens noplūdes un samazināti zudumi no 17% uz 14%, savukārt kanalizācijas tīklu rekonstrukcija novērsīs iespējamo eksfiltrāciju un samazinās infiltrāciju no 15% uz 10%.

Saskaņā ar būvnormatīvu prasībām tehnisko projektu izstrādāja SIA “Pro Via”, bet tehniski ekonomisko pamatojumu – SIA “Firma I-Novo”.

Projekta kopējās izmaksas ir 604 253 eiro. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 425 000 eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kocēnu novada dome līdzfinansē 15% no projekta attiecināmām izmaksām – 75 000 eiro un pievienotās vērtības nodokļa summu – 104 253 eiro.

LETA