Ziņas

Sabiedrība

Kocēnos notiks novada attīstības programmu prezentācijas pasākums

Šodien plkst.18 Kocēnu kultūras nama kamīnzālē notiks Kocēnu novada attīstību programmas prezentācijas pasākums.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, pasākuma apmeklētājiem būs iespēja ne tikai klātienē iepazīties ar attīstības programmu pamatinformāciju, bet arī saņemt attīstības programmas kopsavilkumu informatīvajā brošūrā, kurā atspoguļots Kocēnu novads.

Ar dokumentu gala redakcijām var iepazīties arī pašvaldības interneta mājaslapā “www.kocenunovads.lv”, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs.

Attīstības stratēģijas gala redakcijā izvirzītā novada attīstības vīzija – “Kocēnu novads 2030.gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē”. Lai novada vīzija tiktu realizēta, ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi: palielināt vidusšķiras īpatsvaru, stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu, palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu, palielināt darba devēju skaitu novadā. Stratēģijā ir identificētas piecas prioritātes mērķu veiksmīgai izpildei: pievilcīga dzīves vide, konkurētspējīgi uzņēmumi, pieejami pakalpojumi visa mūža garumā, dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana, labi pārvaldīts novads. Papildus tam stratēģijā ir aplūkota novada telpiskā perspektīva.

Savukārt attīstības programmā ir identificētas rīcības un to virzieni stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanai, kā arī piedāvāts rīcības un investīciju plāns laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam.

LETA