Ziņas

Sabiedrība

Kocēnos notiks iedzīvotāju forums

Šodien plkst.13 Kocēnu kultūras namā notiks vietējās rīcības grupas – biedrības “No Salacas līdz Rūjai” – iedzīvotāju forums, kurā tiks prezentēta “Rīcības stratēģija plānošanas periodam no 2014. līdz 2020.gadam”.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, rīcības stratēģija būs pamata dokuments lauku teritoriju iedzīvotāju projektu mērķu noteikšanai un to realizēšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem projektu īstenošana paredzēta divās galvenajās programmās: Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas un Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas programmā. Vietējās ekonomikas stiprināšana būs prioritāte, kas šajā periodā saņems krietni lielāku ES līdzfinansējumu – 70% ( privātā labuma projektiem), 80% (vairāku uzņēmēju kopprojektiem).

Jauns atbalsta veids ir izglītojošu un pieredzes pasākumu finansēšana. Rīcības nosaukums būs “darbinieku produktivitātes kāpināšana”. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ietvers divas rīcības – “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un “Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Šajā rīcībā iesniegto projektu atbalsta intensitāte būs 70-90%.

Biedrības darbības teritorijā ir Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagasts.