Ziņas

Uzņēmējdarbība

Kocēnos jaunie uzņēmēji sacentīsies par domes līdzfinansējumu 2000 eiro apmērā

No šodienas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, jaunu darba vietu un produktu rašanos Kocēnu novada dome izsludina konkursu biznesa ideju lidzfinansēšanai, aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inese Pabērza.

Domes līdzfinansējums līdz 2000 eiro apmērā šī konkursa ietvaros tiks piešķirts uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vairāk par vienu gadu, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā pēc atbalsta saņemšanas.

“Ekonomiskā aktivitāte un uzņēmējdarbības attīstība ir ikvienas pašvaldības “asinsrite” un labklājības pamats. Taču pašvaldības pienākums ir ne vien pretendēt uz komersantu radītajiem labumiem, bet arī stimulēt un sekmēt biznesa vidi. Tāpēc šajā gadā esam nolēmuši izsludināt konkursu jaunu biznesa ideju attīstībai. Konkursa nolūks ir sniegt finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri ar savu ideju var sniegt ieguldījumu novada attīstībā, radot jaunas darba vietas vai konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus,” pauž Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle.

Lai pretendētu līdzfinansējuma saņemšanai, interesentiem līdz 2017.gada 31.augustam jāsagatavo detalizēts pieteikums. Uzņēmējdarbības priekšlikumus izvērtēs kompetenta žūrija, kurā galvenokārt būs uzņēmēji vai nozares speciālisti. Konkursa rezultāti tiks analizēti un lēmums par finansējuma piešķiršanu pieņemts līdz 2017.gada 30.novembrim. Iesniegtais priekšlikums jāīsteno viena gada laikā.

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu pieteikumu, Kocēnu novada dome aprīlī organizēs informatīvu semināru potenciālajiem konkursa dalībniekiem.