Ziņas

Sabiedrība

Kocēnos godinās Dziesmu svētku goda virsdiriģenta Roberta Zuikas piemiņu

Šodien plkst.14 Kocēnu pamatskolā notiks piemiņas pasākums, kas veltīts leģendārajam Dziesmu svētku goda virsdiriģentam Robertam Zuikam, kura vienīgā darbavieta Latvijā ir bijusi tieši Kocēnu (toreiz Kokmuižas) pamatskola.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, godinot Zuikas ieguldījumu un piemiņu, bijušā Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ieviestās akcijas “Draudzīgais aicinājums” laikā šogad Kocēnu pamatskola saņems īpašu dāvinājumu – lielizmēra kanvas gleznu ar Zuikas attēlu, kas tiks uzstādīta skolas mūzikas kabinetā, vietā, kur jau atrodas ar Zuikas finansiālu atbalstu restaurētais senlaicīgais flīģelis. Fotogrāfijā iemūžināts Zuika, diriģējot kopkori Dziesmu svētkos (foto autors Ilmārs Znotiņš), fonā atainotas Jāzepa Vītola skaņdarba “Kalējs” notis, kas liecina par šīs dziesmas nozīmīgumu Zuikas dzīvē – to nākamajā dienā pēc sacerēšanas Vītols pasniedzis viņam kara bēgļu nometnē Lībekā dažas stundas pirms savas nāves. Uz audekla lasāms arī Zuikas spilgtais citāts “Dziesma ir spēks!”, zem kura ir viņa paraksts un dzīves dati. Šo dāvinājumu skolai pasniegs absolventi, kuri šobrīd ir Kocēnu novada domes deputāti, kā arī Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, kurš bija šīs dāvinājuma ieceres iniciators.

Zuika allaž daudzinājis Kronvalda vārdus “Man nav svētākas valodas par latviešu valodu! Man nav mīļākas tautas par latviešu tautu!”, kā arī neskaitāmas reizes bija atkārtojis sev un citiem: “Man nav un nebūs mīļākas skolas par Kocēnu skolu!” Ideja par to, ka skolā būtu izveidojama īpaša goda vieta izcilajam kordiriģentam Zuikam, radās Apsīšu Jēkaba Goda balvas laureātei, 2015.gada skolas absolventei Elīnai Fatejevai. Materiālu atlases procesā aktīvi iesaistījās skolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki – notika balsošana par labākajām fotogrāfijām maketam, tika lasīti vēstures materiāli. Kā uzsver Kocēnu pamatskolas vēstures skolotāja un novadpētniece Elga Olmane, vadot ekskursijas Kokmuižā un Kocēnu skolā, bieži jutusi cilvēku interesi par Zuikas personību, viņa emocionālo saistību ar skolu, dāvināto flīģeli, bet līdz šim nav bijušas vizuālas liecības par Latvijas mūzikas dižgaru.

Zuika dzimis 1913.gada 20.janvārī Madonas pusē, Lubejas pagasta Ambātos. 1936.gadā Zuika beidza Rīgas Skolotāju institūtu un pēc tam sāka strādāt par skolotāju Kocēnu (toreiz Kokmuižas) pamatskolā, kas ir bijusi viņa vienīgā darbavieta Latvijā. Šajā laikā vadīja korus Liezerē, Kocēnos, Valmierā un Liepājā. No 1941. līdz 1943.gadam Zuika bija Kocēnu skolas pārzinis. 1943.gadā Zuika iesaukts latviešu leģionā; kara laikā kopā ar trīs brāļiem nonāca Vācijā, tad Anglijā, bet 1961.gadā ar savu ģimeni devās uz ASV un apmetās uz dzīvi Kalamazū, Mičiganā.

Katru gadu Kocēnu pamatskolas 9.klases izlaidumā tiek pasniegta Zuikas 1996.gadā iedibinātā Apsīšu Jēkaba Goda balva, ko saņem centīgākie skolēni par skolas goda un slavas vairošanu. Šie skolēni saņem naudas prēmiju, kā arī Latvijas karodziņu ar pamatni, kurā iegravēts gads, skolēna vārds un uzvārds. Līdz 2007.gadam šo apbalvojumu finansēja Zuika, bet pēc tam šīs prēmijas finansēšanu pārņēma latviete Rota Otto, kas dzimusi Valmierā, dzīvojusi Rencēnu pusē, bet jau pusaudzes gados bija spiesta pārcelties uz Kanādu – meita Kokmuižas pamatskolas direktoram Jānim Dālderim, kurš šajā amatā bija no 1934. līdz 1940.gadam. Vairākus gadus Zuika visiem Kocēnu pamatskolas 9.klases absolventiem sponsorēja izrādes apmeklējumu Latvijas Nacionālajā operā. Viņš skolai sniedzis nozīmīgu finansiālu atbalstu.

Lai rosinātu latviešu tautasdziesmu prasmi skolas bērnos, Zuika savulaik sakārtojis latviešu tautasdziesmu izlasi krājumā “Lakstīgala”, kuru saņēma gan skolas Latvijā, gan latviešu skolas ārzemēs. Ar īpašu Zuikas ierakstu šo grāmatu saņēma arī Kocēnu pamatskola, viņš dāvinājis skolai arī vairāku izdevumu komplektus, regulāri sūtīja periodisko rakstu krājumu “Latvju Mūzika”.

2013.gada janvārī Kocēnu kultūras namā norisinājās leģendārā Dziesmu svētku goda virsdiriģenta Zuikas 100.jubilejai veltīts sarīkojums, kurā notika arī Arnolda Klotiņa grāmatas “No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā” atvēršanas svētki. Savukārt 2013.gada vasarā Zuika viesojās Kocēnos. Lai viesošanās reizi Kocēnos padarītu vēl īpašāku, Kocēnu novada dome bija sarīkojusi svinīgu pasākumu, kura ieskaņā, plīvojot Kocēnu novada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku karogiem, Latvijas valsts himnu Dikļu pūšamo instrumentu orķestra izpildījumā diriģēja pats pasākuma goda viesis – Zuika.

Zuika ir bijis virsdiriģents dziesmu svētkos Toronto, Klīvlandē, Bostonā, Čikāgā, Eiropas Dziesmu svētkos Hannoverē un Londonā, 32.kultūras dienās Austrālijā. Kopš 1990.gada viņš bijis klāt un diriģējis arī visos Dziesmu svētkos Rīgā. Latviešu koru kultūras leģenda, diriģents, kultūras darbinieks, pedagogs un publicists Zuika mūžībā aizgāja 102 gadu vecumā 2015.gada 4.februārī Amerikas Savienotajās Valstīs, Kalamazū.