Ziņas

Sabiedrība

Ko darīt, ja vēlies vakcinēties Cēsīs, bet piedāvā Smilteni

Uz “Druvas” redakciju vairākkārtīgi zvanījuši seniori, kuri pieteikušies uz vakcināciju pret “Covid-19”, jo ir neizpratnē, ka, lai gan atzīmējuši, kur vēlas saņemt poti, uzaicinājumā vakcinēties norādīta cita vieta. Senioriem radies jautājums, vai šādā situācijā viņi drīkst atteikties un cerēt, ka vakcinēties varēs tuvāk dzīvesvietai.

Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda skaidro: “Šobrīd uzaicinājumu vakcinēties pie sava ģimenes ārsta cilvēks saņem tikai gadījumos, ja sakrīt divi apstākļi: seniors vēlas vakcinēties teritorijā, kurā atrodas viņa ģimenes ārsta prakse, un ģimenes ārsts vakcināciju veic, proti, ir par to noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Piemēram, vakcīnu Cēsīs pie sava ģimenes ārsta var saņemt, ja seniors to norādījis kā teritoriju, kur vēlas potēties, un tajā pašā laikā ģimenes ārsta prakses vieta ir Cēsīs, kā arī šis mediķis ir noslēdzis līgumu ar NVD par vakcinācijas veikšanu.

Ja šie nosacījum neizpildās, lai iedzīvotājs varētu saņemt vakcīnu, Veselības ministrija kopā ar NVD cilvēkam piešķir kādu citu vakcinācijas iestādi. Vakcinācijas iestāde tiek piemeklēta maksimāli tuvu seniora izvēlētajai teritorijai. Ja persona izvēlas vakcinēties Cēsīs, bet ģimenes ārsts neveic vakcināciju, tad tiek piemeklēta tuvākā vieta Cēsīm. Jāņem vērā, ka katrā pilsētā ir noteikts ārstniecības iestāžu skaits, kas nodrošina vakcināciju. Ja pieprasījums Cēsīs vakcinēties ir liels un esošo iestāžu jaudas jau ir izmantotas, pēc nejaušības principa iedzīvotājiem var tikt iedalīta kāda no tuvākajās pilsētās esošajām vakcinācijas iestādēm, lai nav ilgi jāgaida rindā.”

A.Strazda arī piebilst: “Ja vien ir iespēja, aicinātu neatteikt, bet izmantot vakcinācijai norādīto laiku un vietu, lai maksimāli ātri nodrošinātu kolektīvās imunitātes veidošanos. Iedzīvotājs var neizmantot iespēju, bet tad tā vietā tiks vakcinēts kāds cits. Var gaidīt nākamo uzaicinājumu ar iespēju, ka automātiski tiks iedalīta cita vakcinācijas iestāde.”
Tāpat Vakcinācijas projekta biroja pārstāve norāda, ka aprīļa otrajā pusē darbu uzsāks vienotā vakcinācijas sistēma, kura nodrošinās daudz elastīgāku iespēju izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku.