Ziņas

Sabiedrība

Klubs “Aizstāvis” turpinās strādāt

Kā pastāstīja kluba “Aizstāvis” valdes priekšsēdētāja Olita Ansone, ja dome atteiktu palīdzību, pazustu piecu gadu darbs un pieredze. Domes priekšsēdētājs Gints Šķenders gan aizrādīja, ka “Aizstāvis” ir vienīgā sabiedriskā organizācija Cēsīs, kam dome atmaksā telpu īri. Tādēļ tas būtu nevienlīdzīgi pret citām sabiedriskajām organizācijām. Deputāts Raitis Sijāts aizrādīja, ka par atbalstu “Aizstāvim” pozitīvi nobalsojis arī tautsaimnieku klubs. Šīs organizācijas veikums sabiedrībai, kā teica deputāts Māris Niklass, rēķināms pēc tā, ka klubs “Aizstāvis” palīdzējis tūkstošiem nodokļu maksātāju atdabūt līdzekļus pēc nekvalitatīvas preces iegādes. Klubs jau piecus gadus Cēsu rajona iedzīvotājiem sniedz informāciju par preču kvalitāti un patērētāju tiesībām.