Ziņas

Sabiedrība

Kirgizstāna vēlas izmantot mūsu pieredzi

Saglabāt vērtības – arī tas ir pašvaldības uzdevums. Pārgaujas novada vadītājs Hardijs Vents Kirgizstānas Republikas pirmajam vicepremjeram Kubatbekam Boronovam stāsta, kā gadu gaitā atjaunota Ungurmuiža. Foto: Sarmīte Feldmane

Iepazīt pašvaldības pieredzi Pārgaujas novadā bija ieradusies Kirgizstānas valdības delegācija.

“Gribam iepazīt Latvijas sasniegumus. Delegācijā ir ministru vietnieki, ministriju darbinieki, pašvaldību vadītāji, parlamenta deputāti. Latvijā gatavojas veikt jau otro pašvaldību reformu, gribam iepazīt pieredzi. Dele­gācijā ir tie, kuri saistīti ar iecerēto pašvaldību reformu,” pastāstīja Kirgizstānas Republikas pirmais vicepremjers Kubatbeks Boro­novs un piebilda, ka vēlas arī vairāk uzzināt, kā ikdienas darbā pārvaldē tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas.

Pārgaujas novada pašvaldības vadītājs un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents viesus uzņēma Ungurmuižā. Viņš stāstīja par pašvaldības un Vid­zemes plānošanas reģiona funkcijām, par sadarbību ar valsts institūcijām un Latvijas Pašvaldību savienības lomu ikdienas problēmjautājumu risināšanā.

Pārgaujas novadam pērn ir noslēgta sadarbība ar Narinas paš­valdību Kirgizstānā. “Viņi grib sadarboties, mācīties no mūsu pieredzes. Attālums, protams, dara savu, bet, piesaistot finansējumu no Šveices finanšu instrumenta, kirgīzi varēja atbraukt uz Latviju. Viņus interesē, kā strādā maza pašvaldība, kāds ir valsts finansējums, kā spējam attīstīt infrastruktūru, piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Daudz jautājumu bija par plānošanas reģionu, tā funkcijām,” pastāstīja Har­dijs Vents un uzsvēra, ka kirgīzi labprāt latviešus aicina kā ekspertus, kuru pieredzi uzskata par vērtīgu.

Kirgizstānas Attīstības politikas institūta vadītājs Bekbolots Be­kijevs uzsvēra, ka Latvijas Paš­valdību savienības pieredze demokrātijas attīstībā ir labi zināma ne tikai Eiropas valstīs. “Vietējo pašvaldību attīstība ir ļoti svarīga demokrātijā,” sacīja B. Bekijevs, bet institūta projektu vadītāja Sabina Gradvala pastāstīja, ka Kirgizstānā tāpat kā padomju laikā aizvien darbojas apgabala, rajona un pilsētas vai ciema pašvaldība. “Visi saprot, ka reforma nepieciešama. Mēs Latvijā esam trešo reizi, daudz esam uzzinājuši, tagad atbraukuši valdības pārstāvji – tie, kuri īstenos reformu. Noteikti būs kas tāds, ko pārņemsim. Bijām arī Igaunijā, tur paš­valdības lielākas, bija interesanti uzzināt, kā paši vērtē neseno reformu,” tieca S. Gradvala.

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede uzsvēra, ka Kirgizstānas delegācija vizīti Latvijā sāka ar novada paš­valdības un plānošanas reģi­ona iepazīšanu. “Kirgizstānā valsts pašvaldībām grib dot lielāku teikšanu, veidot sarunu sistēmu starp valsts institūcijām un paš­valdībām. Latvijas pieredze tiek vērtēta kā viena no labākajām,” pastāstīja M.Priede. Pēc vizītes Pār­gaujas novadā Kirgizstā­nas delegācijai Rīgā bija tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Ka­riņu, sarunas Latvijas Pašval­dību savienībā, Saeimā, Finanšu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. “Kirgīzus interesē Latvijas centrālās valdības un pašvaldību sistēma. Fi­nanšu ministrijā tika pārrunāta budžeta sistēma valstī, nodokļu un citu ieņēmumu sadale starp valsts un pašvaldību budžetiem,” stāstīja M.Priede.