Ziņas

Sabiedrība

Ķempju draudzei savs mācītājs

Baznīcā. Saulkrastu draudzes mācītājs Ivo Pavlovičs (no kreisās), kurš savulaik kalpoja arī Vecpiebalgas draudzē, sveic kolēģi, jauno Ķempju draudzes mācītāju Aināru Rendoru, saņemot amata krustu.Foto: Sarmīte Feldmane

Ķempju baznīcas draudzei aizvadītās svētdienas dievkalpojums bija īpašs. Ilggadējam palīgmācītājam Aināram Rendoram Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis pasniedza mācītāja amata zīmi – krustu. Dzintars Laugalis visiem bija atvedis arhibīskapa Jāņa Vanaga sveicienus un viņa apsolījumu noteikti atbraukt uz dievkalpojumu Ķempju baznīcā. “Kalpošana draudzē ir līdzīga laulībai. Draudzē esi atbildīgs par visiem. Tā liela svētība, Dieva žēlastība, ka vari kalpot,” sacīja iecirkņa prāvests un pasniedza Aināram Rendoram amata krustu. Dzintars Laugalis arī novēlēja darīt darbu svētīgi un labi. ” Tā svētība Līgatnei un līgatniešiem,” sacīja iecirkņa prāvests. Draudzei un mācītājam nozīmīgajā brīdī dievkalpojumā kalpoja arī iepriekšējais mācītājs Edvīns Rumjancevs, klāt bija Zaubes draudzes evaņģēlists Edgars Graudiņš, Saulkrastu draudzes mācītājs Ivo Pavlovičs, Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks.

Lūgšanās dievkalpojumā tika lūgts par Latviju, tās vadītājiem, arī novadu, lai tas attīstās, lai Dievs svētī līgatniešus un viņu ģimenes, lai Ķempju baznīca ir vieta, kur ikvienam saņemt svētību.

“Draudze – tie ir brīnišķīgi cilvēki. Kopā tikai jāstrādā, un darāmā netrūkst,” sacīja Ķempju draudzes mācītājs Ainārs Rendors. Kā palīgmācītājs viņš draudzē kalpojis jau četrus gadus. Līgatnieši viņu labi pazīst, tāpat mācītājs viņus. “Ķempji nav ne Līgatnē, ne Augšlīgatnē, te satiekas novada cilvēki. Priecājos, ka uz dievkalpojumiem aizvien vairāk brauc kristieši no citiem novadiem,” atzina mācītājs un uzsvēra, ka krusta amata zīme ir draudzes gana zīme. “Mācekļa gadi pagājuši,” Aināru uzmundrināja kolēģi.

Mācītājs Edvīns Rumjancevs Ķempju draudzē kalpoja vairākus gadus. “Ainārs bija Ķempju draudzē kā māceklis, tad bīskaps viņam atļāva kalpot. Tas ir pareizi, ka mācītājam ir viena draudze. Man kādreiz bija četras draudzes, kas ir gluži kā četras ģimenes, un vēl mājās gaida sieva un bērni. Cik laika katram vari veltīt? Visi ir neapmierināti. Dievs svētījis, ka man tagad ir viena draudze,” pārdomās dalījās Edvīns Rumjancevs un pastāstīja, ka Ķempju draudze atmiņā ar tai raksturīgo sadraudzību, vienotību un sirsnību. Viņš arī piebilst, ka Ķempju draudze ir mācītāju kaltuve, te amata krustu saņēma arī Edvīns Rumjancevs, Zaubes draudzes evaņģēlists Edgars Graudiņš bijis Ķempju draudzes loceklis.

Līgatnietis Miķelis Alberts atzinīgi vērtē mācītāja un draudzes priekšnieka Ginta Kažemaka un dzīvesbiedres Lailas Bankavas paveikto. “Būtiski, ka viss turpinās, cilvēki nāk uz baznīcu, to atjauno,” viņš sacīja. Miķelis ar dzīvesbiedres Skaidrītes atbalstu 22 gadus bijis draudzes priekšnieks. Par to laiku un līgatniešu aktivitātēm viņš zina stāstīt daudz.

Draudzes priekšnieks Gints Kažemaks pastāstīja, ka pērn, pateicoties atbalstītājiem, atjaunots tornis, dievnama jumts nokrāsots, iegādāti balti paramenti, vitrāžas vēl jāturpina atjaunot, bet pamats izdarīts. “Tās ir tādas, kādas reiz baznīcai bija,” uzsvēra draudzes priekšnieks un pauda gandarījumu, ka draudzē ir grupa aktīvu cilvēku, kuri vienmēr gatavi darīt, rosināt citus, un līgatnieši labprāt iesaistās, piedalās. “Mācītāju Aināru pazīstam jau četrus gadus. Prieks, ka viņš saņēmis amata zīmi. Viņš ir gan stingrs, gan labestīgs,” pastāstīja draudzes padomes locekle Laila Bankava.

Kaut ziemā dievnams nav tik silts, kā gribētos, baznīcēnus tas neattur atnākt vai atbraukt uz dievkalpojumu. “Tā ir mana baznīca. Kad vien esmu Latvijā, svētdienās te esmu dievkalpojumā,” atklāja Līga Pommere un uzsvēra, ka ļoti būtiski ir cilvēki, kuriem svarīgi, lai Ķempju baznīca būtu, ka viņi to sauc par savu.

Pēc dievkalpojuma laiks sadraudzības gaisotnē, sarunās, kurās atmiņas mijās ar nākotnes iecerēm.