Ziņas

Sabiedrība

Kavējas Cēsu 3.bērnudārza renovācija

Aizkavējušies Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas darbi, tādēļ iestāde bērnus varēs uzņemt tikai no šā gada 1.oktobra, liecina Cēsu novada domes mājaslapā pieejamā informācija.

Minētais bērnudārzs atrodas Cēsīs, Noras ielā 15.

Renovācijas darbiem saskaņā ar līgumu bija jābūt pabeigtiem 18.augustā, un bērnudārzam darbs bija jāsāk 1.septembrī. 18.augustā īpašai komisijai apmeklējot bērnudārzu, tika konstatēts, ka darbi nav beigušies, un pieņemts lēmums, ka darbiem jābūt pabeigtiem līdz 10.septembrim.

Kā informēja pašvaldībā, pašlaik 3.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi apmeklē citus bērnudārzus vai dzīvo mājās ar vecākiem.

Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadība lūdz pieteikties vecākus, kuru bērni līdz šim ir apmeklējuši šo bērnudārzu un kuriem septembrī nepieciešama vieta citās Cēsu pilsētas pirmsskolas iestādēs.

Visiem 3.bērnudārza audzēkņiem no 1.septembra būs nodrošinātas vietas citos bērnudārzos, sola pašvaldība.

Savukārt tiem bērnu vecākiem, kuru bērni pirmo reizi dosies uz bērnudārzu, paziņojumi par vietām no 1.oktobra un 1.novembrim tika izsūtīti jau laicīgi.

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde darbu atsāks tikai 1.oktobrī, jo pēc remontdarbu beigām nepieciešamas vismaz divas nedēļas, lai savestu atpakaļ mēbeles un aprīkojumu un iekārtotu bērnudārza telpas.

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes renovācija tika veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.

Iepirkuma procedūras rezultātā līgums par darbu veikšanu tika noslēgts ar būvfirmu SIA “LATA CMD”. Līgums paredzēja darbu veikšanu no šā gada 12.aprīļa līdz 18.augustam par kopējo summu 159 011 lati.

Kā skaidro pašvaldība, būvuzņēmējs nav izpildījis līguma saistības un darbus nav pabeidzis noteiktajā termiņā. Līdz ar to tiks piemērotas līgumā noteiktās sankcijas – maksājumi par līguma termiņa neievērošanu.

Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes telpu renovācijas darbu rezultātā tiks veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība Cēsu pilsētā, norāda pašvaldībā.

Ēkā renovēts elektroapgaismojums, ugunsgrēka signalizācija, virtuves telpas pie grupām, iekšējais ūdensvads un kanalizācija, siltummezgls. Tāpat veikta griestu, grīdas un sienu renovācija, ierīkota silto grīdu apkure.

LETA