Ziņas

Sabiedrība

Katrs kilograms saudzē dabu

Cik daudz tur varētu būt?  Taurenes pirmsskolas iestādes piecgadnieku grupa "Pūcēni" kopā ar audzinātāju Sandru Zommeri vērtē, cik čakli bijuši taurenieši un kā palīdzējuši dabai. Foto: no albuma

Dzērbenes Vispārizglī­tojošās un mūzikas pamatskolas Taurenes pirmsskolas izglītības iestādē tiek svērti pēdējās dienās sanestie makulatūras kilogrami.

To pēc bērnudārznieku rosinājuma gādājuši taurenieši.        Mazā Eko padome     aicināja ikvienu iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā    “Dabai labu darīt”.

“Jau daudzus gadus iesaistāmies makulatūras vākšanas akcijā. Tradīciju piedalīties dažādos pasākumos, kas saistīti ar vidi un dabu, iesāka Taurenes pamatskola. Tā kā esam eko skolu tīklā,    turpinām darboties, un bērni to dara ar lielu interesi,” stāsta pamatskolas direktora vietniece pirmsskolā Dace Potaša.

Bērnudārza pagalmā ir ierīkota nojume, kas kalpo kā makulatūras, PET pudeļu un TETRA paku    pieņemšanas punkts.    Katra akcija, kurā tiek stāstīts, skaidrots par to, kā nedarīt pāri dabai, nepiesārņot vidi, bērniem sniedz ne tikai jaunas zināšanas, bet arī pieredzi. Redzēt, kā krājas makulatūras kalns, un svērt sanesto nav tas pats, kas teorētiski mēģināt saprast, cik tas ir – divas tonnas makulatūras. Apmēram tik pēdējā laikā ik gadu savāc Taurenes bērnudārznieki.

“Katram audzēknim ir viņa ģimene, vecvecāki, radi, draugi, kas atbalsta,” uzsver D.Potaša, atgādinot, ka akcija ir izdevusies, ja tajā iesaistās sabiedrība. Jau gadiem akcijā mazos taureniešus atbalsta pagasta pensionāri. “Viņi aizvien abonē presi, pa gadu sakrāj un atnes. Līdz šim    makulatūras svaru daudzējādā mērā veidoja žurnāli. To lasīšana iet mazumā. Pēdējā laikā esmu novērojusi, kad tagad visvairāk kilogramus dod grāmatas, ko nodod    jaunās ģimenes, kad revidē māju,” pastāsta D.Potaša un piebilst, ka kopumā valstī      makulatūras daudzums samazinās.

Interesanti ir vērot bērnudārzniekus, ar kādu aizrautību viņi novērtē sanestās makulatūras kaudzi, sver, pieraksta, cik kurš atnesis.    Ja kādam neveicas, viņš tiek uzmundrināts. Bērni zina, ka katrs ir atbildīgs par kopīgo rezultātu. Ar tādu pašu aizrautību mazie taurenieši vāc PET pudeles, baterijas. Lai vēl vairāk ieinteresētu bērnus vides un dabas aizsardzībā, aktīvākie saņem balvas no “ZAAO”.

“Vides izglītība ir mūsu pirms­skolas iestādes izraudzīts virziens. Vides zinībās mums ir izstrādāta sava mācību metodika. Ir izveidojusies sadarbība ar Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. Skudra Urda ir vienmēr gaidīts viesis, savukārt bērni brauc uz nodarbībām Daibē.    Pats svarīgākais – ikvienam saprast, ka sabiedrībā cits citu papildinām un, kopā darot, varam paveikt daudz vairāk. Bērni par to pārliecinās un ir gatavi darīt, mudinot arī vecākus, draugus, radus,” ar gandarījumu saka pirms­skolas iestādes vadītāja.