Ziņas

Sabiedrība

Katrai ģimenei no domes maka

Stalbes vidusskolās ēdnīcā. Ik pusdienlaiku visu klašu skolēni var paēst garšīgas pusdienas bez maksas.Foto: Māris Buholcs

Nezinot var daudz kam noticēt, atzinis ne viens vien novadu pašvaldības darbinieks, klausoties televīzijā reklāmu, cik pret rīdzinieku ģimenēm ir labvēlīga dome – bērni uz skolu tiek par brīvu, pusdienas arī bez maksas. Lauku pašvaldībās tas pašsaprotami. Protams, katra var atļauties tik, cik naudas ir pašvaldības kasē.

Valsts visiem skolēniem no 1.līdz 4.klasei finansē brīvpusdienas. Pārējiem skolēniem par tām maksā vai nu vecāki, vai pašvaldība. “Pašvaldības funkcija nav skolās ēdināt skolēnus. Pastāvot pašvaldību konkurencei, katra cenšas atbalstīt savus iedzīvotājus. Notiek cīņa par skolēniem skolās, un katra sola kādu labumu,” situāciju raksturo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis, piebilstot, ka katrs kādas pašvaldības unikāls atbalsts saviem iedzīvotājiem reizē diskriminē citās pašvaldībās dzīvojošos. “Redzamākais piemērs ir pensionāru nodrošināšana ar bezmaksas transportu Rīgā. Vai laucinieki sliktāki? Tas ir jautājums, kas jārisina valsts mērogā,” bilst izpilddirektors. Viņa viedoklim piekrīt citu pašvaldību vadītāji.

Amatas novadā pusdienas saņem visi skolēni Amatas, Nītaures, Zaubes, Skujenes skolās. Arī piecgadīgie un sešgadnieki. Arī tie, kuri dzīvesvietas deklarējuši citur. Ja kāds novadā deklarēts bērns mācās cita novada skolā, tad par pusdienu atmaksu lemj sociālais dienests. Pērn skolēnu pusdienas domei izmaksājušas 17 397 eiro.

Raunas novadā visiem skolēniem Drustu pamatskolā un Raunas vidusskolā pusdienas ir bez maksas. Gadā šim atbalstam pašvaldība izlieto ap 60 tūkstošus eiro. Savukārt Priekuļu novada pašvaldībai skolēnu ēdināšana līdz 9.klasei gadā izmaksā 43 854 eiro. Pašvaldība arī finansē skolēnu peldētprasmes apguvi, atvēlot vairāk nekā 18 tūkstošus eiro, maksā stipendijas čaklākajiem vidusskolēniem, piešķirot vairāk nekā divus tūkstošus eiro. Mācību līdzekļu iegādei skolēniem atvēlēti 7300 eiro. Savukārt katrai bērnudārza grupiņai no pašvaldības budžeta tiek 280 eiro mācību līdzekļu iegādei. “Tas ir atbalsts ģimenēm. Katru gadu tas tiek pārskatīts, lai nevis samazinātu, bet palielinātu,” stāsta Priekuļu pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba.

Vecpiebalgas novada skolās iepriekšējā mācību gadā no pašvaldības budžeta pusdienas tika atmaksātas pirmsskolas vecuma bērniem no piecu gadu vecuma un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Šajā mācību gadā pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem skolēniem novada skolās no 5.klases līdz 9.klasei. 2016.gadā pašvaldība iztērēja vairāk nekā 34 tūkstoši eiro, šogad plānots ap 42 900 eiro.

Pārgaujas novadā brīvpusdienas saņem visi skolēni. Pašvaldība bērnu pusdienām pērn iztērēja 32 221 eiro.

Kuriem skolēniem Cēsu novada skolās pienākas brīvpusdienas, lemj sociālais dienests. Arī Līgatnes novadā par brīvpusdienām trūcīgajām ģimenēm un atlaidēm lemj sociālais dienests. “Pašvaldība līdzfinansē skolēnu un bērnudārza audzēkņu ēdināšanu. Vidusskolā pusdienu pašizmaksa ir 1,80 eiro, dome sedz 38 centus. Pirmsskolas izglītības iestādē tie ir 12 līdz 24 centi par katru ēdienreizi atkarībā no bērnu vecuma,” stāsta Līgatnes domes jaunatnes un izglītības lietu speciālistse Dace Bērziņa un uzsver, ka pašvaldība vairākkārt vērtējusi, vai nav iespējams skolēniem piešķirt brīvpusdienas. “Pašvaldība daudz investē izglītībā, izstrādātas jaunas mācību programmas. Arī tas ir atbalsts jauniešiem. Domu par brīvpusdienām malā neesam nolikuši,” skaidro Dace Bērziņa. Pērn par trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu pusdienām pašvaldība samaksājusi gandrīz astoņus tūkstošus eiro, bet skolēniem, kuri mācībās uzrādījuši augstus rezultātus, 2370 eiro.

Izglītības likums paredz, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Daudzas lauku pašvaldības ir iegādājušās dažāda lieluma busus, ar kuriem ik dienu skolēni tiek vesti uz skolu un mājās. “Gan izmantojam “CATA” pakalpojumus, gan savus četrus mikroautobusus, gan divus lielākus. Visi tiek uz skolu aizvesti un atvesti mājās,” stāsta Māris Timermanis un atzinīgi vērtē “CATA” ieviesto elektronisko karšu sistēmu, tagad būs jāmaksā par reāliem braucieniem, nevis mēnešbiļeti. Pērn skolēnu pārvadājumi Amatas pašvaldībai izmaksāja 115 tūkstošus 376 eiro. “Pašiem uzturēt autoparku ir dārgi,” saka Māris Timermanis, bet Vecpiebalgas pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis papildina: “Algojam piecus šoferus, kuri vadā bērnus. Gādājam, lai transports vienmēr būtu kārtībā, remonti nav lēti. Skolēnu pārvadājumiem ar pašu autotransportu ir dārgākas izmaksas, jo autobusu vadītājiem jāmaksā atalgojums un nodokļi, jāizdod nauda autobusu uzturēšanai un degvielas iegādei. Taču citādi skolēni uz skolu netiks. Neiztiekam arī bez “CATA” pakalpojumiem.” Par skolēnu ceļa izdevumiem pērn “CATA” pārskaitīti 11,8 tūkstoši eiro, šogad plānoti mazliet vairāk nekā 12 tūkstoši eiro. Pērn piecu pagastu bērnu ikdienas vešanai uz skolu un atpakaļ, kā arī transporta nodrošināšanai skolas pasākumu vajadzībām iztērēti 96 949 eiro, šogad plānoti vairāk nekā 102 tūkstoši eiro.

Pārgaujas novadā skolēnu vešanai izmanto gan pašu autobusus, gan “CATA” pakalpojumus. “Mums ir ļoti laba sadarbība ar “CATA”, vairākkārt reisi pagarināti, saskaņoti ar dažādām institūcijām, lai varētu atvest skolēnus uz skolu un mājās. Visiem skolēniem, kuri brauc uz mūsu skolām, braukšanas biļetes tiek kompensētas,” stāsta novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa. Viņa arī uzsver, ka skolēniem ne tikai bez maksas ir transports uz skolu un mājup. “Skolēni regulāri brauc mācību ekskursijās, uz olimpiādēm, sacensībām, kultūras pasākumiem, tiek vesti uz peldbaseinu, kur nodarbības arī finansē pašvaldība. Ja kādreiz no kāda brauciena skolēni atgriežas vēlāk, viņi tiek izvadāti uz mājām,” pastāsta Maruta Drubiņa un piebilst, ka nolikumā ir skaidri pateikts, kādiem mērķiem tiek izmantots skolēnu autobuss. Skolēnu autobusa uzturēšana pērn pašvaldībai izmaksāja 17 500 eiro, bet “CATA” par pakalpojumu samaksāti 12 305 eiro.

Līgatnes pašvaldībai skolēnu autobuss pērn izmaksājis 33 610 eiro, “CATA” par skolēnu pārvadājumiem samaksāts 5516 eiro, kompensācijās par autobusu biļetēm iztērēti 1637 eiro, bet cita pašvaldības transporta izmantošanai – 767 eiro.

Skolēnu pārvadājumiem pērn Priekuļu pašvaldība izlietojusi 39 547 eiro, bet Raunas pašvaldība – 18 tūkstošus eiro.

Grūti pat iedomāties, ja vecākiem būtu jāsedz ceļa izdevumi uz skolu, kā arī jāmaksā bērniem par pusdienām, cik tas ik mēnesi prasītu no ģimenes budžeta. Šos maksājumus sedz pašvaldības. Novadu deputātiem šādu lēmumu pieņemšana ir pašsaprotama.

3 komentāri

Vienkārši māte

90. gados, kad auga mani bērni un apstākļi bija daudz trūcīgāki, nebija ne brīvpusdienu, ne kāda skola vadāja bērnus pa visu novadu, lai izvēlētos labāko skolu, nebija sociālo dienestu un bāriņtiesu, dzīvojām ” no rokas mutē”, pārtikām no izaudzētā kūtī un dārzā, bet izauga, ai kā izauga šie bērni un arī strādāt viņi prot. Jācer, ka šiem bērniem, kuriem ēdiens skolās par velti, atved, aizved, rauj iekšā visas skolas, GMI pabalsti, elektroenerģijas atbalsti……arī kāds iemācīs mācīties, strādāt, novērtēt un pateikt paldies, ka viss viņiem par brīvu.

Skolnieciņš

Jūs esat savā prātā? GMI pabalsti liecina par ļoti zemu sociālo līmeni, tas ir sliktāk par trūcīgā statusu… Ja naudas nav, tad vairoties nedrīkst. Tiem bērniem tās ir mokas, protams, ja apzinās visu situāciju. Esmu pārcietis nabadzību līdz devītai klasei biju pilnībā trūcīgs. No devītās klases izlaiduma, pateicoties izmaņām pabalstos, es dzīvoju ar 243€. Man ar šo naudu dzīvei pietiek. Bet es uz visa taupu. Mans dzīves veids nav veselīgs, ja tā turpināšu, tad es sagandēšu veselību. Un piecdesmit gados būšu neveiksminieks, pabira un invalīds, bet es tāds nekad nebūšu.
Es pats to redzēju un tas atstāja manī sekas.

P.S. Darbs mēdz būt atšķirīgs cits vada domi, bet cits ir sētnieks. Kādas perspektīvas Jūs veltat saviem bērniem?

Vienkārši māte

Skolnieciņ, es esmu savā prātā. Neesmu ne domes vadītājs, ne sētnieks, bet strādāju un maksāju nodokļus tādiem kā Tu, lai Tev būtu pabalsts. Mani bērni jau ir izauguši un paši pelna un maksā nodokļus, jo izauga bez pabalstiem.

Komentāri ir slēgti.