Ziņas

Sabiedrība

Kas saņem pensiju piemaksu

Ilustratīvs attēls. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Lasītāji vērsušies redakcijā ar neizpratni – maijā laikrakstā publicēta informācija, ka no 1.jūlija stāsies spēkā grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, ar kuriem tiek paaugstināta piemaksa pie pensijas par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, taču, saņemot jūlija pensiju, redzams, ka tā nav lielāka.

“Druva” lūdza skaidrojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), kura informēja, ka pēc VSAA rīcībā esošās informācijas visiem pensionāriem, kuriem pienākas piemaksa, tā ir aprēķināta un tiks ieskaitīta kontā.

VSAA Valmieras reģionālās nodaļas vadītāja Dzintra Pužule avīzei paskaidroja, ka no 2018.ga­da 1.jūlija tiek pārskatīta piešķirtā piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, personām kurām:

  • vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim;
  • ir piešķirta invaliditātes pensija, un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim, un persona turpina saņemt invaliditātes pensiju vai vecuma pensiju.

Piemaksa tiek palielināta līdz 1,50 eiro par katru nostrādāto darba gadu (pašreizējā viena eiro par gadu vietā). Piemēram: persona līdz 1995. gada 31. decembrim nostrādājusi 40 darba gadus un līdz šim saņēmusi piemaksu 40 eiro, turpmāk no jūlija mēneša piemaksa pie pensijas pieaugs par 20 eiro un persona saņems 60 eiro. Taču piešķirtās piemaksas apmērs nemainīsies gadījumos, ja vecuma pensija personai piešķirta pēc 1997. gada 1. janvāra vai līdz 1996. gada 31. decemb­rim piešķirtā vecuma pensija vēlākos gados piešķirta no jauna. Piemēram: pensija bija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim, bet pensionārs turpināja strādāt un 1999. gadā izmantoja tā laika likumdošanas iespēju “pārpie­šķirt” pensiju, līdz ar to palielinot savu pensijas apmēru. Šādos gadījumos par pensijas piešķiršanas datumu tiek uzskatīts 1999. gads, un personai nepienākas piemaksas palielinājums, bet tā saglabājas līdzšinējā apmērā.

Par neskaidrajiem jautājumiem iespējams vērsties klientu apkalpošanas centros klātienē vai zvanot uz tālruni 64122742, vai
rakstot uz e-pastu cesis@vsaa.lv.

Informācija par aktualitātēm pieejama aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv, turpat var uzdot neskaidros jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi konsultacijas@vsaa.lv vai izmantojot tiešsaistes formu “Jautājiet mums”.