Ziņas

Redzeslokā

Kas dzīvo namiņā

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas teritorijā izstādītas četras rotaļu mājiņas (viena attēlā neiekļuva), kas tapušas skolas audzēkņu spēkiem. Ļoti labs lēmums, jo ļauj redzēt veikumu. Savulaik pavasaros tika rīkotas diplomdarbu izstādes, kur ikviens varēja aplūkot un, ja iepatīkas, arī iegādāties skolas audzēkņu darbus. Arī šīm mājiņām klāt cenas, lai potenciālie pircēji zina, ar ko rēķināties, un, kā jokojot teica kāds cēsnieks, laikam jau šādi skola piepelna līdzekļus jaunās dienesta viesnīcas iekārtošanai.