Ziņas

Sabiedrība

Karoga glabāšana – atbildība un lepnums

Augstu turēt un godā celt. Rūjienas vidusskolas direktors Vidars Zviedris saņem Skolnieku rotas karogu no bijušā Nacionālo bruņoto spēku komandiera, ģenerālleitnanta Raimonda Graubes.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsīs aizvadīts 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākums, kurā līdzšinējie karoga glabātāji – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ) – to nodeva Rūjienas vidusskolai. Ik gadu šajā pasākumā piedalās desmit Ziemeļvidzemes sko­las no Cēsīm, Valmieras, Lim­bažiem, Mazsalacas, Rūjie­nas, Valkas, Smiltenes, Gaujie­nas, Alūksnes un Pārgaujas, un katra no tām pretendē uz karoga glabāšanu vienu gadu. Īpaša komisija izvērtē katras skolas ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un nosaka, kura skola saņems glabāšanā piemiņas karogu.

Diena Cēsīs skolām bija piepildīta. Notika skolu komandu orientēšanās pilsētvidē, pasākuma dalībnieki varēja iepazīties arī ar Brīvības cīņām veltīto ekspozīciju muzejā, iesaistīties citos pasākumos, bet pēcpusdienā visi devās svētku gājienā no Drau­dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas gar Skolnieku rotas pieminekli līdz Cēsu internātpamatskolai, kur notika karoga maiņas svinīgā ceremonija.

DACVĢ direktore Dace Eglīte, uzrunājot klātesošos, norādīja, ka visas skolas kopā veic svētīgu darbu: “Mēs kopjam dārzu, ko sauc par mūsu kultūrvēsturiskajām saknēm, bet to varam paveikt tikai kopā, tāpēc katrs pelnījis vislielāko pateicību.”

Katrai skolai tika pasniegta pateicība par sadarbību audzēkņu patriotiskajā audzināšanā, glabājot 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņu.

Skolnieku rotas karoga maiņas pasākums notika vēsturiskā vietā, pie tagadējās Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra. No šīs vietas savulaik Skolnieku rota devās cīņā. Pasākumā arī tika atklāta piemiņas plāksne, kurā lasāmi vārdi: “No šīs vietas 1919. gadā naktī no 5. uz 6. jūniju Cēsu Skolnieku rota aizgāja cīņā par Latviju.”

“Druva” jau nesen rakstīja par tās atjaunošanu, par tās atgriešanos skolas fasādē.

Sanākušos uzrunāja bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Raimonds Graube, aicinot noticēt sev, kā pirms 98 gadiem to izdarīja jaunie skolnieki, dodoties cīņa par topošo brīvību, ko šodien varam baudīt: “ Man šogad bija iespēja kopā ar komisiju apmeklēt skolas, un atzīšos, biju patīkami pārsteigts un emocionāli uzlādēts pēc katras skolas apmeklējuma. Es ticu mūsu nākotnei, tai vienmēr esmu ticējis un tagad ticu vēl vairāk! Ai­cinu jauniešus vairāk ticēt savai valstij, caur to jūs vairāk ticēsiet sev!”

Sekoja karoga maiņas ceremonija, kurā D. Eglīte Skolnieku rotas karogu nodeva R. Graubem, kurš tālāk to pasniedza Rūjienas vidusskolas direktoram Vidaram Zviedrim.

Pēc pasākuma DACVĢ direktore atzina, ka Skolnieku rotas karoga glabāšana vienmēr uzliek pienākumu domāt vairāk, tālāk: “Ir ļoti patiesi vārdi, kurus sakām, to saņemot – augstu turēt un godā celt šo karogu. Šajā gadā esam to cēluši godā visos pasākumos, arī 11.novembra lāpu gājienā mūsu skolēni gāja ar šo karogu. Ma­nuprāt, arī skolēniem tas ir svarīgi, viņi novērtē to, ka karogs ir skolā. Šodienas pasākuma norisē bija iesaistīti ļoti daudzi ģimnāzijas audzēkņi, kuri nodrošināja, lai citu skolu skolēniem būtu interesanti, un varu teikt lielu paldies mūsu skolēniem.”

Rūjienas vidusskolas direktors V. Zviedris neslēpa, ka ir patiess gods saņemt karogu. Viņu skolai šis gods ticis trešo reizi. Pirmo reizi rūjienieši to saņēmuši jau 1933.gadā, otro – 2006.gadā.

“Šī ir trešā reize, un esam gatavi to glabāt ar pienācīgu godu un cieņu. Manuprāt, tas, ka karogs ir skolā, ir daudz vērtīgāka liecība, nekā tikai uzrakstītais vēstures grāmatās. Ja esi patiess vēstures līdzdalībnieks, tas ir daudz emocionālāk. Laiks, kad karogs ir skolā, lai arī uzliek lielu atbildību, nav slogs, bet patīkams emoci­onāls pārdzīvojums,” teica V. Zviedris.

Karogs vēsturiski izgatavots par godu Cēsu kauju Skolnieku rotas dalībnieku piemiņai, iesvētīts 1929.gada 22.jūnijā. Pirmo gadu karogs glabājās Cēsīs, bet 1930. gadā tika aizsākta tradīcija – Skol­nieku rotas karoga nodošana glabāšanā uz gadu vienā no Zie­meļ­vidzemes ģimnāzijām. Pado­mju laikā tradīcija bija pārrauta, bet 1997.gadā tika uzšūta karoga kopija, un 1998.gadā, atklājot Cē­sīs Uzvaras pieminekli, atjaunoja karoga nodošanas tradīciju skolām.