Ziņas

Sabiedrība

Kārķos labiekārtos tirgus laukumu un Tradīciju salu

Valkas novada dome līdz nākamā gada 30.jūnijam nolēmusi labiekārtot tirgus laukumu un Tradīciju salu Kārķos, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Toms Simtiņš.

Projekta “Tirgus laukuma un Tradīciju salas labiekārtošana” mērķis ir veicināt kultūras, tūrisma, ekonomikas un mājražošanas attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā.

Projekta aktivitātēs ietilpst plāni atjaunot publisko tualeti, sakārtot pagasta centrālo laukumu, izveidojot atpūtas zonu un bruģētu celiņu līdz publiskajai tualetei, labiekārtot Tradīciju salu, izbūvējot divus tiltiņus, ugunskura vietu un soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu uzlabota vide pircējiem un pārdevējiem, atrisināts tualešu jautājums masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz Lustiņdruvas taku.

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Tirgus laukuma un Tradīciju salas labiekārtošana” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” laikā. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 45 772 eiro, tostarp ELFLA finansējums ir 41 195 eiro jeb 90% no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 4577 eiro jeb 10% no attiecināmajām izmaksām.