Ziņas

Redzeslokā

Kaķu ķildas

Foto: Iveta Rozentāle

Koki un krūmi sāk plaukt, puķes uzziedēt cita pēc citas, gājputni atgriežas no siltajām zemēm. Bet kaķi pavasarī risina savas attiecības, dala teritoriju un, it nemaz neievērojot piesardzību, ļauj pienākt sev tuvu, tuvu klāt, jo svarīgāk par apkārt notiekošo ir noturēt savu pozīciju un norādīt otram runcim viņa vietu. Dzīvnieku paradumi atgādina, ka pasaule nav apstājusies.