Ziņas

Sabiedrība

Kaimiņi labiekārto pagalmu

Vecpiebalgas centrā četru māju –

“Priedulāji”, “Elektroni”, “Piebaldzēni” un Alauksta iela 1 – pagalmā notiek liela rosība. Māju iedzīvotāji, piesaistot atbalstītājus, labiekārto savu pagalmu.

“Nejauši internetā atradu pieteikumu, ka Lielās talkas ietvaros notiek pagalmu konkurss, kurā var saņemt finansējumu labiekārtošanai. Uzrakstīju projektu, un pēc dažām dienām

zvanīja topošais arhitekts Mārtiņš, ka grib atbraukt apskatīties. Tas bija pārsteigums.

Atlika vien ķerties pie darba,” stāsta

idejas autore, tās īstenošanas rosinātāja Agita Šulca. Viņa dzīvo “Priedulājos”. Pārsteigums bija arī kaimiņiem, jo konkursā bija pieteikti 50 projekti, AAS “Gjensidige Baltic”

atbalstu saņēma tikai trīs visā Latvijā.

Pirmajā tikšanās reizē ar arhitektu katrs iedzīvotājs pateica, ko pagalmā vēlētos. Viņš apkopoja intereses un uzzīmēja savu redzējumu. Draugiem.lv katrs var apskatīt skices. Savu padomu deva arī topošā ainavu arhitekte Anna.

Pagalmā mājnieki jau strādājuši trijās talkās. “Pagalms ir plašs, gadu gaitā tajā daudz stādīts, izskatījās aizaudzis. Speciālista vadībā tika apzāģēti koki un krūmi. Paši atjaunojām taciņas, izlīdzinājām flīzes. Vecajās smilšu kastēs gadiem smiltis tikai bērtas klāt, tās tiek atjaunotas,” stāsta Agita un atklāj, ka pagalmā tiks sakārtots bērnu rotaļu laukums, atjaunotas šūpoļu konstrukcijas, uzstādīti vēl citi rīki. Visvairāk kaimiņu pagalmā grib lapeni, kur pasēdēt. Vēl būs arī basketbola laukums. Tas nebūs starp mājām, bet nedaudz ārpus pagalma. Tā izveidē ļoti ieinteresēti jaunieši.

“Esam jau pieraduši, bet ciemiņš, iebraucot pagalmā, pirmos

ierauga

atkritumu konteinerus.

Tie tiks noslēpti aiz sētiņas. Būs arī atkritumu urnas, kuru patlaban nav,” pastāsta vecpiebaldziete un uzsver, ka

ir svarīgi talkās iesaistīt bērnus, diemžēl aktivitāte nav liela. Toties labprāt

kopā pastrādāt nāk studenti, kuri ciemojas pie vecākiem.

Aktīvi pagalma labiekārtošanā iesaistījušās vairākas ģimenes, kuras arī uzņēmušās visu darbu smagumu, – Slavēnu, Terišku, Gulbju, Šulcu un vēl citas.

Ja talcinieki nebūtu saņēmuši ļoti vērtīgas dāvanas, diezin kā tiktu ar iecerēto galā. Uzņēmējs Andis Dzenis dāvinājis tehnikas pakalpojumus. Jana Zivtiņa dāvina dēļus, lai varētu izgatavot soliņus. Patlaban pagalmā nav neviena, kur

kaimiņienes varētu pasēdēt un papļāpāt.

Par skaisto pagalmu varēs priecāties un to izmantot teju simts dzīvokļu kaimiņi. Projektu konkursā labiekārtošanai iegūti trīs tūkstoši eiro, bet tiks ieguldīts daudz vairāk, jo strādā paši, atbalsts ir no uzņēmējiem, arī pašvaldības.

“Diemžēl talkas arī rāda, ko nozīmē kopīpašums. Ne katrs gatavs iesaistīties, lai kopā strādātu un visi dzīvotu

sakoptā vidē. Saprotu pensionārus, kuriem darbi par grūtu, bet viņi nāk

un atvainojas, novēl izdošanos. Ir ģimenes, kuras neinteresē, kas notiek aiz dzīvokļa durvīm. Paši varam daudz izdarīt, tikai kādam jāuzņemas,” domās dalās Agita Šulca. Viņas teiktais tikai apstiprina daudzviet dzirdēto par problēmām daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā.

“Kad darbi būs pabeigti, jācer, visiem patiks,” bilst vecpiebaldziete.

Sarmīte Feldmane