Ziņas

Sabiedrība

Kā reiz Vidzemē

Gandarījums. Keramiķi Baiba un Einārs Dumpji izstādē priecājas par pulciņa dalībnieku darbiem.Foto: Sarmīte Feldmane

Drabešu Amatu mājā jau četrus gadus satiekas tie, kurus interesē keramika, kuri grib darboties ar mālu un arī iepazīt Vidzemes podniecību, tās vēsturi.

Pulciņu vada keramiķi Einārs un Baiba Dumpji. “Stāstu par Vidzemes podniecību sāku ar vārdiem: “Kā jūs visi zināt…” Ie­stājās klusums,” atceras Baiba, bet Einārs uzsver, ka tie, kuri darbojas vairākus gadus, vairs nav jāmāca, bet tikai jāuzrauga. In­teresanta ir kopā darbošanās un diskusijas.
“Ir tādi, kuri mācās četrus gadus, ir tādi, kas pirmo gadu, tādi, kam labāk padodas virpošana, citam veidošana. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt un novērtēt,” uzsver E.Dumpis.

Katru sezonu pulciņa dalībnieki izvirza kādu uzdevumu. Viņi gan uzzinājuši, kāda bija seno Āraišu dzelzs laikmeta keramika, kāda tā bija viduslaikos. Šoreiz tika turpināts iepazīt Vidzemes podniecību. “Man patīk salīdzināt, ka māla trauki dažādos novados atšķiras tāpat kā cilvēki. Tiem ir dažāds raksturs. Seno trauku formas dod iespēju novērtēt, vai pods Vid­zemē, Latgalē, Kurzemē ir tāds pats un ar ko tas atšķiras, lai skaidri pateiktu – tā krūze vai bļoda gatavota Vidzemē. Nianses izveidojušās laika gaitā, traukus saim­niecībā lietojot no paaudzes paaudzē. Ir nelielas, bet būtiskas atšķirības, lai katram novadam būtu, ar ko lepoties,” pastāsta keramiķe.

Nodarbībās pulciņa dalībnieki iepazinās ar Vidzemes vēsturiskajiem traukiem, ciemojās un guva pieredzi keramiķu Dumpju ceplī. Āraišu arheoloģiskā parka informācijas centrā apskatāmi pulciņa dalībnieku darbi. 15 autori rāda savas zināšanas un prasmes, pirmos pašu veidotos traukus. “Visvairāk kā ornaments iepatikusies lapiņa. Lapiņas var redzēt senos Piebalgas, Lejasciema traukos,” saka E.Dumpis.

Drabešu Amatu mājas vadītāja Inese Roze pastāsta, ka keramikas pulciņš darbosies arī turpmāk. Par to ir liela interese. “Tēmu netrūkst, tikai jādarbojas. Ne jau te kļūs par īstiem keramiķiem, bet tā ir lieliska iespēja, kā sevi attīstīt, darboties kopā, strādāt ar mālu,” saka I. Roze.