Ziņas

Sabiedrība

Kā miniatūrs sabiedrības modelis

Mūsdienīgi. Sociālo pakalpojumu centrā grupu dzīvokļu iemītnieku rīcībā ir arī labiekārtotas virtuves.Foto: publicitātes

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, kurai Valmieras pilsētas pašvaldība uzticējusi sniegt vairākus sociālos pakalpojumus, pērn septembrī pilsētā atklāja sociālo pakalpojumu centru “Vanags”. Tajā ierīkoti grupu dzīvokļi, kas paredzēti personām ar garīga rakstura traucējumiem, ir arī telpas naktspatversmei un atskurbtuvei.

Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” vadītāja Inga Brente-Mieze “Druvai” pastāstīja: “Ēkas pirmajā stāvā iekārtoti divi dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem, savukārt otrajā stāvā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izveidoti 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, visos ir iemītnieki, viņu vecums dažāds, no 22 līdz pat 63 gadiem.

Lēmumu par grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu pieņem Valmieras Sociālo lietu pārvalde, noslēdzot līgumu ar termiņu līdz diviem gadiem. Katrs grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējs veic norēķinus par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Šeit iemītnieki apgūst iemaņas, kā pašiem par sevi parūpēties un iztikt ar tiem līdzekļiem, kas ir pieejami. Pa dienu viņi katrs dodas savās gaitās un vakarā atgriežas. Tiek strādāts pie šo personu integrēšanas darba tirgū, cik vien tas ir iespējams. Tiem, kuriem trūks prasmju, tiks pagarināts līguma termiņš, viņi turpinās izmantot grupu dzīvokļa pakalpojumus,” stāsta centra vadītāja.

Ēkas trešajā un ceturtajā stāvā ir izveidotas dzīvojamās telpas ar koplietojamām sadzīves telpām. Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece pastāstīja: “Ēkas trešajā un ceturtajā stāvā ir izbūvētas 38 dzīvojamās telpas, kas paredzētas izīrēšanai dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, kā arī Valmierā strādājošo iestāžu speciālistiem. Šo dzīvesvietu piešķiršana notiek atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumiem par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumā.”
Naktspatversme, kurā var izmitināt līdz 15 personām, un atskurb­tuve, paredzēta pakalpojuma sniegšanai līdz 10 personām, atrodas pirmajā stāvā, tām ierī­kotas atsevišķas slēdzamas ieej­as. Vēl ēkas pirmajā stāvā atrodas Latvijas Samariešu apvienības Aprūpes mājas biroja telpas, kā arī palīgtelpas darbiniekiem.

Uz jautājumu, kā vienā ēkā apvienot grupu dzīvokļus, atskurb­tuves un naktspatversmes pakalpojumus, kā arī dzīvojamās telpas, lai ikviens justos droši un ērti, I.Brente-Mieze pauž savu viedokli: “Manuprāt, pats par sevi process ir lielisks un uz to tikai tiekties un attīstīties. Šobrīd ne tikai Valmierā, bet visā Latvijā ir daudz cilvēku, kuri varētu saņemt šāda veida pakalpojumus, bet kapacitāte to neļauj. Ir cilvēki, kuriem pat nebūtu vajadzīgs pansi­onāts, bet varētu saņemt līdzīgu funkciju sociālos pakalpojumus. Mēs šajās telpās esam tikai pusgadu un redzam, ka visi dzīvojošie ir ļoti apmierināti. Ļoti daudz dod atsevišķās ieejas ēkā, nav novēroti konflikti iemītnieku starpā, un arī no apkārtējām mājām neesam saņēmuši sūdzības, ka kāds traucētu. Manuprāt, sabiedrība kopumā kļūst iejūtīgāka, jo mēs nezinām, kas dzīvē var atgadīties un kādas problēmas ikkatru no mums attiecīgajā dzīves brīdī var piemeklēt. Mēs neesam no tā pasargāti.” Papildinot sacīto, So­ciālo lietu pārvaldes vadītāja K.Muceniece dalās secinājumos: “Ikdienā, izejot uz ielas, mēs staigājam viens otram garām – gan trūcīgie, gan turīgie –, cilvēki ar visdažādākajām īpatnībām un vajadzībām. Šī dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā ēka ir ieguvums daudziem valmieriešiem un nav nekas vairāk kā miniatūrs sabiedrības modelis.”

Ēku renovējusi Valmieras pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiro­pas Savienības līdzfinansējumu. Tajā ir pieejams interneta, televīzijas un telekomunikāciju tīkls. Lai palielinātu energoefektivitāti, uz ēkas jumta ir uzstādīti saules kolektori, bet gaiteņos – LED apgaismojums ar kustību sensoriem.