Ziņas

Redzeslokā

Kā formulēt delikātus aizrādījumus

Labierīcībās nākas redzēt dažādus uzrakstus, kuros parasti atgādina par higiēnas ievērošanu. Tajos vienmēr ir daudz eifēmismu un acīmredzama autora cenšanās ieteikumus uzvedībai un nepieciešamību tos ievērot formulēt iespējami aprakstoši, ne tieši.