Ziņas

Sabiedrība

Kā finansēt bērnudārza pakalpojumu

Cēsu Jaunā sākumskola. Direktore Dana NarvaišaFoto: Māris Buholcs

Šajā rudenī Cēsu novada dome nav varējusi nodrošināt vietas bērnudārzos visiem mazuļiem. Viens no risinājumiem, ko pašvaldība redz, lai rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazinātu, ir bērnudārza pakalpojumi

biedrības “Ģimenes izglītības centrs “Cēsis”” dibinātajā sākumskolā.

Otrajā mācību gadā vecāku dibinātā Cēsu Jaunā sākumskola ir pārgājusi uz plašākām telpām. Divstāvu ēkā Ziemeļu ielā

pirmajā

stāvā nodarbības rit

skolēniem, apgūstot sākumklašu programmu, otrajā stāvā vecāki labiekārtojuši telpas, lai varētu atvērt

trīs nelielas pirmsskolas grupiņas. Šobrīd bērnudārzu apmeklē

34 bērni, divi no tiem ir

ceļā, jo bērnu ģimenes pārceļas no ārzemēm uz Latviju. Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana

Narvaiša stāsta, ka

katru dienu turpina saņemt cēsnieku jautājumus, vai bērnudārzā ir brīvas

vietas.

Cēsu Jaunās sākumskolas uzturēšana ir sabiedriskas organizācijas ziņā. Kopš skolu

akreditējusi Izglītības un zinātnes ministrija, pedagogi saņem valsts noteikto finansējumu pēc principa, ka valsts nauda seko katram Latvijas skolēnam. Cēsu novada deputāti lēmuši, ka pašvaldība varētu ievērot principu – nauda seko Cēsu novadā deklarētam bērnudārza vecuma bērnam, tādējādi vecāki, rakstot iesniegumu pašvaldībai, varētu pretendēt, ka pašvaldība iesaistās

pedagogu darba apmaksā arī tajā gadījumā, ja mazulis Cēsīs apmeklē privātu bērnudārzu.

Veidu, kādā Cēsu novada pašvaldība paredzējusi segt pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajā izglītības iestādē, deputāti pieņēmuši 28. augusta sēdē. Neviens nav bijis pret vai atturējies, balsojuši J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs un E.Geruļskis. Deputāts M. Malcenieks lēmuma pieņemšanā nepiedalījies, jo ģimenes atvase apmeklē Cēsu Jauno sākumskolu. Pārējie deputāti sēdē nepiedalījās.

Pašvaldības lēmuma atbilstību likumdošanai izskatīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ja ministrija septembrī atzīs, ka tādējādi var risināt šī brīža problēmu ar trūkstošām vietām bērnudārzos, tad

ģimenes, kuras pašas maksā par pedagogu pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē, varēs adresēt pašvaldībai iesniegumu. Tā būs gatava kompensēt tos

ģimenes izdevumus, kuru varēja nebūt, ja bērnam

rastos vieta pašvaldības uzturētā bērnudārzā.

Mairita Kaņepe