Ziņas

Sabiedrība

Jubileja un dzimšanas diena kopā

Priekam un cerībai. Raunas pansionāta 70.jubilejā un pansijas "Rauna" dzimšanas dienā svētku dalībnieki debesīs palaida krāsainus balonus. Tajos sapņi, atmiņas, darbs, mīlestība. Foto: Sarmīte Feldmane

Raunas mācītājmuižas pagalmā zem vecajiem ozoliem, kuru zīles, pat vismazākā vēja pūstas, krita uz ēku jumtiem, bija sanākuši vairāki desmiti cilvēku. Smaidīgi, priecīgi par tikšanos. Nu jau bijušajam pansionātam tika svinēta 70 gadu jubileja.

“Tas nekas, ka gadu gaitā iestādes vārds locīts un burzīts, mainījusies arī pakļautība, bet tas ir un paliek Raunas pansionāts, mūsu pansionāts,” sacīja Mudīte Sīka, viņa pansionātā nostrādājusi 47 gadus. Darba gaitas te sākusi, kad jau divus gadus mācītājmuižā darbojās Raunas invalīdu nams.

Pansionāta vēstures lappuses reizē ir arī sociālās aprūpes vēsture. Šodienas cilvēkiem jāzina, kā kādreiz dzīvoja un strādāja pansionātos. “Bija grūti, bet mēs visu izdarījām. Gan kopām lopus un visu izaudzējām dārzos, gan mežā gādājām malku. Tāds bija laiks,” bilst Mudīte. Viņas, tāpat kā citu bijušo darbinieku, atmiņas tiks saglabātas.
Katram, kurš todien mēroja ceļu uz pansionātu, bija savas domas. Gan atkaltikšanās un jubileja, gan kaut kā jauna sākums. Todien tika svinēta pansijas “Rauna” dzimšanas diena.

“Tas, kas notika maijā, un tas, kāpēc esam sanākuši, raisa domas, ka pansionāts bija izdomājis aiziet atvaļinājumā, atpūsties, gūt spēkus, lai svinētu 70 gadu dzimšanas dienu,” sacīja pansijas “Rauna” direktore Iveta Līviņa. Pavasarī valsts iestāde, kas darbojās draudzes īpašumā, tika likvidēta. Sociālās aprūpes centra klienti tika pārcelti citur. Draudzei un pašvaldībai garās sarunās ministrijā neizdevās ierēdņus pārliecināt, ka pansionāta klientiem šī vieta ir svarīga un pakalpojums tiek nodrošināts.

“Tas bija kopīgs draudzes un pašvaldības darbs, lai dažos mēnešos paveiktu to, ka te atkal ir vieta, kur dzīvot veciem cilvēkiem. Tas nevarētu notikt bez draugu zēseniešu atbalsta. Diendienā nu jau bijušie darbinieki brīvprātīgi nāca, strādāja, uzturēja šo vietu. Ticu, ka klientiem, kam te būs mājas, spēsim dot to, kas viņiem nepieciešams,” sacīja Iveta Līviņa.

Gandrīz 20 gados vācu draugi pansionātā ieguldījuši ļoti daudz. Tikai pateicoties viņu finansiālam atbalstam, arī darbam, šī gadsimta sākumā pansionāts atbilda prasībām. Arī tagad pansijas dzimšanas dienā mācītājs Kurts Hoppe vēlēja visiem laimi un prieku par iespēju, ko Dievs devis – palīdzēt citiem.

Ar Dieva vārdiem raunēniešus uzrunāja arī Raunas draudzes mācītājs Edijs Kalniņš un Cēsu iecirkņa prāvests Didzis Kreicbergs, kurš atgādināja – dzīvē bieži vien šķiet, ka ejam pa ūdens virsmu un grimsim. “Latvijā bijuši dažādi pagriezienu punkti, bieži vien gadījies, ka vecais tiek aizstāts ar jaunu, un drīz vien atzīstam – vecais bija labs, bet jaunais ir labāks. Tā būs arī ar šo vietu,” sacīja prāvests. Sveicienus raunēniešiem bija atsūtījis evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un kristiešu grupa no Somijas, kas arī ik gadu viesojās pansionātā.

Atmiņas un rītdiena – tās savijās kopā, viešot prieku. Bijušais Raunas novada domes priekšsēdētājs Andris Neimanis atzina, ka ir prieks par to, kas te reiz bija un kas paveikts. “Pēdējos 20 gados pansionātu ir skārušas nepārtrauktas pārmaiņas. Nevar aizmirst, kā pansionāts ar vācu draugu palīdzību pārvērtās. Šodien pansijas “Rauna” dzimšanas diena – tas ir ieguldījums nākotnē, ” sacīja Andris Neimanis un sveica visus, kuri izcīnījuši, ka tāda pansija ir. Novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe atgādināja, ka valsti tā arī neizdevās pārliecināt, ka tāds pansionāts Raunā var pastāvēt, bet tie raunēnieši, kam būtiski, lai pansionāts būtu, ieguva ticību sev un saviem spēkiem. “Notikušais mūs saliedējis, daudz ko varam darīt kopā, un mums izdodas,” sacīja novada vadītāja. Arī draudzes priekšnieks Jānis Sīka atzina, ka grūtie brīži cilvēkus satuvinājuši un kopīgais mērķis jāturpina īstenot.

Protams, bija dāvanas, daudz apsveikumu un vēlējumu, torte, atmiņas par pansionātu un prieks par pansiju. Viss turpinās. Pansija “Rauna” ir ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz aprūpes pakalpojumus pilngadīgām un pensijas vecumu sasniegušām personām. Pirmie klienti jau pamazām vien iedzīvojas jaunajās mājās.