Ziņas

Sabiedrība

Jāveicina konkurētspēja

Eiropas Parlamenta vēlēšanās “Pilsoniskās savienības” sarakstā ar 15. kārtas numuru kandidē SIA “Ernst & Young Baltic” finanšu revīzijas un audita speciālists Jānis Sijāts.

– “Pilsoniskās savienības” EP priekšvēlēšanu programmā rakstīts, ka viens no mērķiem ir: “Godīga konkurence un brīvs kopējais tirgus bez protekcionisma. Brīvība Latvijas uzņēmējiem Eiropas un pasaules tirgos: ja ir taisnīgi noteikumi, latvieši spēj konkurēt un pelnīt.” Kā šo mērķi sasniegt?

– ES likumdošana nosaka, ka tirgus ir atvērts un pieejams jebkuras dalībvalsts uzņēmējiem, bet, lai to veicinātu, nepieciešama arī dalībvalstu deputātu aktīva rīcība. ES pozitīva un normāla prakse ir lobēšana – dalībvalstu deputāti aizstāv savas valsts uzņēmējus, viņu intereses. Arī no Latvijas ievēlētajiem deputātiem ir daudz aktīvāk jāaizstāv mūsu uzņēmēju intereses.

Jāpanāk godīga konkurence Baltijas valstu vidū. Veikalā redzam daudz produktu no Lietuvas un Igaunijas, bet citās valstīs Latvijas ražotāju produkcija nav pieejama tik plaši. Rodas loģisks jautājums – kādēļ Latvijā ir tik daudz ārzemju preču un kādēļ mēs neveicinām vietējo preču eksportu.

Manuprāt, EP aktīvi jāiestājas par Latvijas ražotāju, uzņēmēju un zemnieku interesēm. Pirms pāris gadiem latviešu uzņēmējs centās darboties Zviedrijā, bet tas nebija iespējams vietējo arodbiedrību pretspēka dēļ. Latvijai ir jāatbalsta mūsu uzņēmēju spēja konkurēt.

ES mērogā uzmanība jāvērš arī tam, kas notiek Latvijas tirgū. Pēdējā laikā aktualizējies jautājums par biogāzes un vēja enerģijas kvotām, kas sadalītas nelielam skaitam uzņēmēju. Tas neveicina uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Kā uzņēmēji var konkurēt ES tirgū, ja nevar attīstīties savā valstī? Latvijai ir visas priekšrocības būt konkurētspējīgai pasaulē. Turklāt Latvijai kā mazai valstij ir lielāka spēja reaģēt uz izmaiņām pasaules tirgū.

– Cik lielā mērā Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā var panākt Latvijai labvēlīgas politikas īstenošanu, savu priekšlikumu realizēšanu? Kādi būtu piemēri?

– Pašlaik EP darbojas 785 deputāti, no Latvijas tikai deviņi. Pie tam ne visi ievēlētie mūsu valsts deputāti strādā Latvijas interesēs. Ir ļoti svarīgi deputātiem darboties kopā. Tad iespējams panākt ļoti daudz. Ievēlēšanas gadījumā es darbotos izglītības, kā arī reģionālajā komitejā. Izglītība ir viena no sfērām, kuru lielākoties nosaka katra valsts pati, tomēr redzam, ka sistēmā ir daudz trūkumu, kurus nebūtu nemaz tik grūti atrisināt. Esmu daudz studējis un arī strādājis dažādās ES valstīs. Manuprāt, ir jāveicina, lai uz Latviju brauktu mācīties citu valstu studenti, atvieglojot uzturēšanās nosacījumus, kā tas ir citās Eiropas valstīs. Ir nepieciešams arī valsts atbalsts.

Tā kā pats neesmu bijis EP deputāts, kā piemērus ietekmei varu minēt līdz šim mūsu partijas EP deputātu sasniegto. Inese Vaidere un Ģirts Valdis Kristovskis īstenoja iniciatīvu par filmu “Padomju stāsts”, kas guva plašu rezonansi. 23. augusts tika atzīts ne tikai par nacisma, bet arī par totalitārā komunisma upuru piemiņas dienu. Otrs piemērs ir Baltijas jūras reģiona stratēģija, kurā aktīvi piedalās Ģ. V. Kristovskis.