Ziņas

Sabiedrība

Jaunumi braukšanas eksāmenos

– Ar šīm izmaiņām tiek atcelta līdzšinējā kārtība, kad braukšanas eksāmeni tika kārtoti, braucot pa vienu no iepriekš apstiprinātiem maršrutiem. Turpmāk CSDD inspektori, kuri pieņem braukšanas eksāmenu, varēs izvēlēties braukšanas maršrutu, lai eksāmena gaitā varētu pilnvērtīgāk pārliecināties par eksaminējamo gatavību piedalīties ceļu satiksmē. Eksāmena minimālais ilgums ir noteikts – 25 minūtes, un brauciena maršrutam jāved pa apdzīvotas vietas ielām, tajā skaitā ielām ar mazākas intensitātes satiksmi un arī maģistrālajām ielām ar intensīvu satiksmi, bez tam braukšanas maršrutā jābūt ceļa posmam, uz kura atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h.

Ja eksaminējamais pieļaus rupju kļūdu, ja vien tā satiksmē nebūs radījusi bīstamu situāciju, eksāmens netiks pārtraukts. CSDD inspektoriem būs jāpārliecinās, vai kļūda bija gadījuma rakstura, vai arī tās iemesls ir sliktā sagatavotība. Par to inspektori varēs pārliecināties, uzdodot eksāmena kārtotājam atkārtot identisku vai līdzīgu manevru, ja izrādīsies, ka tā bijusi gadījuma kļūda un to izraisījis uztraukums, kuru turpmākajā eksāmena gaitā izdodas pārvarēt, tad eksāmena iznākums var būt arī pozitīvs.

Jau no šīs pirmdienas ir spēkā noteikums, ka teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā gadu no eksāmena kārtošanas dienas (līdz šim – 6 mēneši). Turklāt teorētiskā eksāmena derīguma termiņš tiek pagarināts arī personām, kas to nokārtojušas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Tā kā dažādu subjektīvu iemeslu dēļ daudzi eksāmenu kārtotāji nevarēja iekļauties sešos mēnešos, tad arī šis jaunievedums ir vēl viens solis pretim visiem braukt gribētājiem.