Ziņas

Sabiedrība

Jaunsardzei jau ceturtdaļgadsimts

Pelnīti. Jaunsardzes 25.gadadienas svinīgajā pasākumā Aizsardzības ministrijas Pateicību no ministra Raimonda Bergmaņa saņem Vecpiebalgas novada jaunsargu vienības instruktora palīdze, jaunsardze Maira Asare.Foto: no Jaunsardzes un informācijas centra arhīva

Latvijas Jaunsardzes 25.gadadienas jubilejas pasākumā pasniegti apbalvojumi jaunsargu instruktoriem un jaunsargiem. No mūsu puses Aizsardzības ministrijas Goda rakstu saņēma Jurijs Kokins, kurš vada jaunsargu vienības Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, bet Aizsardzības ministrijas Pateicību saņēma Vecpiebalgas novada vienības instruktora palīdze, jaunsardze Maira Asare.

J. Kokins atzīst, ka apbalvojuma saņemšana bijis ļoti patīkams brīdis: “Tas nav ikdienišķs notikums – saņemt apbalvojumu no aizsardzības ministra Raimon­da Bergmaņa rokām.”
Ar jaunsargiem J.Kokins strādā gandrīz deviņus gadus, viņš vērtē, ka jauniešiem nav zudusi interese darboties šajā organizācijā: “Gru­pas nokomplektēt problēmu nav. Protams, mācību gada laikā kāds atbirst, bet netrūkst arī to, kuri sasniedz un pabeidz jaunsargu apmācības ceturto līmeni.”

Katrā mācību līmenī jādarbojas divus gadus, ceturtā līmeņa beigās jaunsargs kārto noslēguma pārbaudījumus. Ja tas paveikts, jaunietis saņem sertifikātu, ka sekmīgi pabeidzis Jaunsardzes apmācības programmu. Šis dokuments ļauj bez sagatavošanās kursiem iestāties Zemessardzē, arī stājoties Na­cionālajā aizsardzības akadēmijā, sertifikāts dod zināmas priekšrocības. To ņem vērā, stājoties arī Policijas koledžā, Valsts robežsardzes koledžā.

J. Kokins stāsta, ka katru gadu kāds no viņa vadīto vienību jaunsargiem pēc skolas beigšanas iestājas Zemessardzē vai Nacio­nā­lajā aizsardzības akadēmijā. Bi­jušos jaunsargus J. Kokins aicina palīgā vadīt nodarbības, ja vien viņiem ir brīvs brīdis, un viņi neatsaka.

Jautāts par patriotismu jauniešos, instruktors saka, ka tā netrūkst, bet nodarbībās jācenšas to vairot: “Dalība pasākumos, parādēs, došanās ekskursijās, pārgājienos uz piemiņas vietām, viss ir šī mērķa vadīts. Redzu, ka jaunieši, darbojoties Jaunsardzē, gadu no gada kļūst motivētāki. Klasē cenšos daudz nestāstīt, telpās viņi tāpat pietiekami izsēdējušies, tāpēc ejam darboties dabā – spēlējam pusmilitāras spēles, šaujam, nodarbojamies ar fiziskajām aktivitātēm.”

Instruktors atzinīgi novērtē savas audzēknes Mairas Asares apbalvošanu, viņa to esot pelnījusi: “Pagājušajā pavasarī viņa ar vislabāko vērtējumu visā Jaunsar­dzes 3.novadā pabeidza ceturtā līmeņa apmācības. Kopskaitā beigu pārbaudījumu kārtoja kādi 70. Viņa bija ļoti aktīva, darbojās skolas pašpārvaldē, dažādos citos pulciņos, arī Jaunsardzē un visur paspēja. Pēc skolas beigšanas M.Asare ļoti labprāt nāk man talkā vadīt nodarbības.”

Instruktors norāda, ka apbalvojumu būtu pelnījusi arī Armanda Višņova, kura šajā beigu pārbaudījumā uzrādījusi ceturto labāko rezultātu.

Pat Maira Asare atzina, ka apbalvojums bijis liels pārsteigums, jo pirms pasākuma nevienam no apbalvotajiem par to netika teikts: “Patīkami, ka tiek novērtētas aktivitātes, kurās esi piedalījies ārpus mācībām. Jaunsardzē bija ļoti interesanti, tie ir piedzīvojumi, pārgājieni, šaušanas nodarbības, noderīgas likās medicīnas apmācības, kur augstā līmenī iemācīja sniegt pirmo palīdzību. Man patika orientēšanās nodarbības, jo instruktors ir ļoti pieredzējis orien­tierists un prata mūs visus ieinteresēt. Pēc tam skolā paši jau rīkojām orientēšanās sacensības. Jaunsardzē laiks tika ļoti lietderīgi pavadīts, tas lieliski bagātināja ikdienu.”

Maira studē Latvijas Univer­sitātē, lai kļūtu par skolotāju, palīdzēt jaunsargu nodarbību vadīšanā esot laba prakse, gatavojoties pedagoga darbam.

Jaunsardzes jubilejai veltītajā pasākumā, kas notika pagājušajā nedēļā, svētku uzrunas teica Jaun­­sardzes patrons Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vē­jonis, aizsardzības ministrs Rai­monds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Jaun­sardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs. Pasākumā piedalījās jaunsargi, instruktori, darbinieki, sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs. Pasākuma viesu vidū arī vēsturiskā Cēsu rajona novadu instruktori un labākie jaunsargi. Valsts prezidents R. Vējonis, uzrunājot jubilejas pasākuma viesus, norādīja, ka, dodot svinīgo so­lījumu, ikviens jaunsargs pau­dis apņemšanos un gatavību aizsargāt mūsu valsts brīvību un neatkarību un kalpot savai tautai. “Lai pieņemtie lēmumi, paveiktie darbi un ticība mūsu valstij un tās tautai dod spēku stipras Latvijas attīstībai nākamajās desmitgadēs,” vēlēja Valsts prezidents.

30. novembris tiek uzskatīts par Jaunsardzes dzimšanas dienu. 1992. gada 25. novembrī toreizējais Zemessardzes štāba priekšnieks Ģirts Valdis Kristovskis parakstīja pagaidu Jaunsardzes nolikumu, kuru 30. novembrī apstiprināja izglītības, zinātnes un kultūras ministra vietniece Eiženija Aldermane.

2017. gadā Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojas vairāk nekā 8000 bērnu un jauniešu.