Ziņas

Sabiedrība

Jauns mācību priekšmets

Jau ilgāku laiku rit diskusijas, vai nepieciešams Latvijas vēsturi izdalīt kā atsevišķu priekšmetu, vai to mācīt kā līdz šim kontekstā ar pasaules vēsturi. Nozīmīgākie Latvijas vēstures notikumi nesaraujami saistīti ar pasaules vēstures attīstību.

Cēsu rajona vēstures skolotāji ir vienisprātis, ka ar divām vēstures stundām nedēļā pamatskolas audzēkņiem no 6. līdz 9. klasei ir par maz. Sevišķi tagad, kad, absolvējot pamatskolu, jākārto vēstures eksāmens. Līdz ar jauna mācību priekšmeta ieviešanu nav paredzēts mainīt vēstures stundu skaitu un puse

būs jāatvēl Latvijas tematikai.

Vēstures skolotāju biedrība, kas apvieno 300 pedagogus, līdz šim iebildusi “Jaunā laika” ministres vēlmei Latvijas valsts vēsturi izdalīt kā atsevišķu priekšmetu. Skolās Latvijas vēsture tiek mācīta, un skolotāji uzskata, ka bērni tajā orientējas, reizēm ir pat zinošāki par saviem vecākiem. Protams, nevar cerēt, ka jau 6. vai 7. klases skolēni orientēsies Latvijas vēsturē. Biedrība ir izstrādājusi savu vēstures mācīšanas programmu, kurā Latvijas vēsture ir integrēta pasaules vēsturē.