Raksti

Jaunieši

Visam pamatā ir laika plānošana

Savā vietā. Raunas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes vadītājs Roberts Kokins gada sākumā ievēlēts arī par Latvijas Jaunsargu pašpārvaldes vadītāju.
Foto: Aizsardzības ministrija

Raunēnietis Roberts Kokins kopš janvāra ir Latvijas Jaunsargu pašpārvaldes vadītājs.

Roberts Jaunsardzē darbojas četrus gadus, jaunietis atzīst, ka tajā nokļuvis nejauši: “Uz skolu atbrauca zemessargi, stāstīja par militāro karjeru, notika dažādas aktivitātes, man tas bija interesanti. Drīz pēc tam Raunā izveidojās jaunsargu vienība, pieteicos. Nodarbības iepatikās, pēc pārbaudes laika devu zvērestu, jo bija skaidrs, ka darbošanās Jaun­sardzē man der. Man dažkārt jautā, kas Jaunsardzē patīk, tad atbildu, ka nav iespējams kaut ko izdalīt, patīk viss kopums, ko tā piedāvā.”

Raunas jaunsargu vienības in­struk­tors ir Juris Kokins, bet Roberts norāda, ka viņiem nekādas radniecības nav, tikai uzvārdu sakritība. Jaunsargs stāsta, ka itin drīz sapratis, ka grib darīt vēl vairāk, ne tikai darboties savā vienībā. Pirms diviem gadiem sācis darboties Jaunsardzes pašpārvaldē, drīz kļuvis par pašpārvaldes vadītājas vietnieku.

“Atrodoties šajā amatā, sapratu, ka man darbs patīk, ka gribu darīt vēl vairāk. Tā arī bija iespēja organizāciju iepazīt vairāk. Paš­pārvalde organizē sabiedrisko dzīvi, veido pasākumus, popularizē Jaunsardzi. Šogad notika paš­pārvaldes pārvēlēšanas, atkal pieteicos un izvirzīju mērķi, ka vēlos to vadīt. Gribu izkāpt no komforta zonas, pārbaudīt sevi. Turklāt vēlos ieguldīt spēkus, zināšanas organizācijas uzlabošanā, iegūstot ko jaunu arī sev. Gribu pārstāvēt savas vienības, patiesībā visa Vidzemes 3.jaunsargu novada idejas, jo zinu, ko jaunieši gribētu uzlabot. Gribu popularizēt Jaunsardzi ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, un šis mērķis patiesībā ir galvenais,” stāsta R. Kokins.

Kā jauns vadītājs viņš neplāno reorganizācijas, jaunsargu paš­pārvalde tāpat kā līdz šim darbosies atbilstoši saviem mērķiem un uzdevumiem — pārstāvēt jaunsargu intereses, organizēt sabiedrisko dzīvi, kā arī uzlabot informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes informācijas centru.

Organizācija attīstās ļoti strauji, kļūst arvien kvalitatīvāka, interesantāka un izzinošāka, tās darbības moto ir “Kvalitāte, nevis kvantitāte”. Stāstot par pirmajiem uzdevumiem, R. Kokins min jaunsargu ētikas kodeksa sakārtošanu un atjaunošanu, kā arī informācijas aprites uzlabošanu starp Jaunsardzes un informācijas centru un jaunsargiem: “Sva­rīgi sakārtot komunikācijas ķēdi, lai informācija no vadības nonāktu līdz jaunsargiem. Nepie­tiek tikai ar pašpārvaldi vai koordinatoriem, katrā vienībā jāatrod cilvēks, ar kuru varam komunicēt, kurš savai vienībai var operatīvi nodot nepieciešamo informāciju. Savukārt no viņa saņemam informāciju par jaunsargu idejām, ierosinājumiem. Esam izdomājuši shēmu, kā tas varētu veiksmīgi darboties.”
Jaunsargu pašpārvaldē ievēlēti 11 jaunieši, viņi pārstāv dažādas Latvijas vietas, tāpēc ikdienā satikties, lai pārrunātu aktualitātes, grūti. Gadā ir trīs četri semināri, kuros jaunieši tiekas, pārrunā paveikto, plāno turpmāko. Tad arī notiek plašākas diskusijas, tiek apspriestas idejas, pārrunātas jaunsargu vēlmes. Ikdienā komunikācija notiek virtuālajā vidē vai sazvanoties.

“Šobrīd strādājam pie ētikas kodeksa izmaiņām. Tas tapis 2013. gadā, toreiz diezgan lielā steigā, tāpēc gribam to aktualizēt, padarīt mūsdienīgāku. Apkopojam jaunsargu idejas, sniedzam ieteikumus, apkopojam vienā dokumentā, lai iesniegtu vadībai. Iesaistāmies pasākumu organizēšanā, galvenokārt tās ir nometnes, kurās jaunsargi nostiprina iemācīto. Nometnēs ir dienas, kad paš­pārvalde nodrošina atpūtu, lielākoties izzinošu. Sniedzam arī ieteikumus Jaunsardzes vadībai, kā nometņu mācību programmu padarīt interesantāku. Ir vēl daudz citu darbu, ko esam iecerējuši, bet man patīk, ka tik daudz, ko darīt, un ceru, ka to arī paveiksim,” pārliecināts R. Kokins.

Roberts mācās 10.klasē, vada Raunas vidusskolas Skolēnu paš­pārvaldi, darbojas vairākos pulciņos. Jautāts, kā visu var paspēt, viņš saka: “Visam pamatā ir pareiza laika plānošana, tad visu var paspēt, un nejūtos noguris. Cenšos arī citiem stāstīt, mācīt, kā var paspēt padarīt vairāk, un ceru, ka varu kādam būt arī paraugs. Ja māki plānot laiku, paveikt vari ļoti daudz.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *