Jaunieši


Noticēt sev

Elīna Klikuča (23 gadi) Stalbes centrā pirms dažiem mēnešiem... Vairāk

0

Veicinās jauniešu līdzdalību

Īstenojot Eiropas Jaunatnes dialogu, septembra beigās Latvijā organizēja mācības par jauniešu līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu aktivitāšu organizēšanai. Mācībās,… Vairāk

0