Jaunieši


Vēsturnieki aplūko kara laukus

Šonedēļ vairāk nekā citkārt skolu jaunatni uzrunā vēstures skolotāji. Lāčplēša dienas gaidās tiek pārcilāti latviešu un igauņu varonības stāsti –… Vairāk

0

Kristīgā mācība audzināšanā

Rajona kristīgās mācības skolotāji devās pieredzes braucienā uz Ogres rajona Tīnūžu pamatskolu. Rajona skolotāju metodiskās apvienības vadītāja I. Pulkstene šo… Vairāk

0

Milžu cīņas Vecpiebalgā

Ieradušies Vecpiebalgas vidusskolā, rajona ekonomikas skolotāji paši savām acīm redzēja ”Milžu cīņas”. Tā saucās 8. – 12. klašu komandu intelektuālās… Vairāk

0Iesvētības – elegances noskaņās

, 2. vidusskolas skolniece Cēsu 2. vidusskolā 10. klašu uzņemšana draudzīgajā skolas saimē šogad bija organizēta kā iesvētības eleganto kārtā…. Vairāk

0

Tikšanās 6000. – tikai savējiem

Laika skaitīšana ir populārs veids, kā piestāt, ielūkoties un novērtēt pagātni. Arī izjust to, kas bijis, kas izdevies. Sabiedrība vienojas… Vairāk

0

Taurenieši sacenšas prāta spēlēs

Skolēnu brīvlaikā Taurenes pamatskolas audzēkņi kuplā skaitā devās uz prāta spēļu konkursu Zemgalē. Tur taureniešus jau labi pazīst, jo šī… Vairāk

0

Tikšanās ar mākslinieci Ināru Brenci

Cēsu centrālajā bibliotēkā iekārtota Pastariņa pamatskolas un Līgatnes vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas Ināras Brences grafiku un zīmējumu izstāde „Solis-2″. I…. Vairāk

0

Skola caur ērkšķiem

Cēsu pilsētas pamatskola juridiski tika izveidota vasarā pirms pieciem gadiem, Cēsu 1. vidusskolu sadalot divās skolās. Vecākās klases pārtapa par… Vairāk

0

Lielākā ekoskola – Priekuļos

, Priekuļu vidusskolas skolniece Priekuļu vidusskola pagaidām ir lielākā ekoskola Latvijā un ar šo titulu var lepoties kopš gada sākuma…. Vairāk

0

Skolotāji mācās

Cēsu 1. pamatskolas skolotāju komanda Anna Būre, Ineta Kalniņa, Iveta Medne, Lelde Baltiņa un Līga Širina iesaistījušās izglītības attīstības centra… Vairāk

0

Konkursi vides izglītībā

Cēsu bērnu un jauniešu centrs brīvlaikā rīkoja vides izglītības konkursus skolu komandām. Konkursā “1m2”, kurā piedalījās 5. -9. klašu komandas,… Vairāk

0