Jaunieši

Skolotāji mācās

Cēsu 1. pamatskolas skolotāju komanda Anna Būre, Ineta Kalniņa, Iveta Medne, Lelde Baltiņa un Līga Širina iesaistījušās izglītības attīstības centra… Vairāk

0

Konkursi vides izglītībā

Cēsu bērnu un jauniešu centrs brīvlaikā rīkoja vides izglītības konkursus skolu komandām. Konkursā “1m2”, kurā piedalījās 5. -9. klašu komandas,… Vairāk

0