Raksti

Jaunieši

Jauniešu pieredze sadarbībā ar gruzīniem

Cēsu Jaunās vidusskolas (CJS) 11. klases jaunieši uzrakstījuši ERASMUS+ programmu projektu “Open your mind and let me in”, kas skar mūsdienās aktuālu jautājumu – jauniešu identitāti un cilvēktiesības ar uzsvaru uz vienlīdzīgām tiesībām.

Šī projekta nosaukums ietver ideju, lai paraugāmies plašāk, lai saskatām atšķirīgo sev ap­kārt un cenšamies to pieņemt. Lai droši varam runāt par savas identitātes apzināšanu un dzimuma vienlīdzību.

Jaunieši kā partnerorganizāciju izvēlējās gruzīnu pārstāvjus “Union Georgian Youth For Euro­pe” (GYE), aicinot arī jauniešus no Gruzijas aizdomāties par šo tematu. Projekta temats un galvenais mērķis – likt jauniešiem no Lat­vijas un Gruzijas vairāk izprast šī temata nozīmi un apjaust savu lomu un ietekmi uz šo jautājumu mūsdienu sabiedrībā.
Projekta “Open Your Mind and let me in” uzdevumi ir likt cilvēkiem aizdomāties par cilvēktiesībām un vienlīdzīgām tiesībām kopumā. Protams, Latvijā un visā pa­saulē īpaši aktuāls kļuvis dzimumu līdztiesības un identitātes jautājums. Diemžēl arvien vairāk jauniešu arī Latvijā ir spiesti slēpt savas patiesās sajūtas par dzimuma identitāti. Ir bailes runāt un atklāt citiem par to, kā jaunietis vai jauniete jūtas. Par to, ka dzimuma maiņa ir realitāte daudzu jauniešu dzīvē.

Cēsu Jaunās vidusskolas jaunieši vēlas aktualizēt šo tematu. Veidot diskusijas starp jauniešiem, tostarp iesaistot jauniešus no Gruzijas. Kopīgo diskusiju un sarunu laikā ir būtiski mudināt jauniešus nebaidīties runāt par šādiem tematiem. Ir vēlme izglītot un atbalstīt vienaudžus, kuriem identitātes jautājumi ir svarīgi un aktuāli. Arī tos, kuriem šie jautājumi līdz šim šķituši sveši vai mazsvarīgi.

Cēsu Jaunās vidusskolas 11. klases skolnieks Tomass Gusts Grizāns saka: “ Būtu lieliski, ja šis projekts palīdzētu mazināt diskrimināciju sabiedrībā kopumā. Ja tas veicinātu vienlīdzību dažādos cilvēktiesību jautājumos. Mēs dzīvojam “it kā” atvērtā un modernā sabiedrībā, kur cilvēki, tostarp jau­nieši, nebūtu jāiedala kādās konkrētās kategorijās. Runājot tieši par dzimuma identitāti, arī šeit būtiski apjaust, ka mūsu vidū ir šādi jaunieši. Turklāt arī ļoti daudzās novada skolās. Iespējams, pat visās. Jautājums ir tikai par to, cik atklāti un droši jūtas šīs skolas jaunieši, lai par to runātu.”

Vidusskolēns Sebastians Saule norāda, ka šis jautājums ir svarīgs gan puišiem, gan meitenēm, turklāt ne tikai pusaudža vecumā, bet vēlāk – studiju gados. Kad darba devējs izdara izvēli kāda dzimuma priekšā, kad atalgojums mainās vai kad vecāki mājās traukus liek mazgāt māsai, bet malku kamīnam ienest brālim. “Es cienu citu cilvēku identitātes un saprotu, ka būt citādam salīdzinājumā ar mani nemaz nav slikti, jo tas ir tieši normāli, ka uz pasaules ir dažādība un cilvēki socializējoties var atrast katrs sev tuvus draugus, saprotošu ģimeni un domu biedrus savas dzīves mirkļos. Pie mums šonedēļ skolā viesojās divas gruzīnu jaunietes Ana Khvis­tani un Mariama Ghogha­dze, kuras neslēpa, ka Gruzijā dzimuma identitātes jautājums diezgan lielā mērā ir tabu temats. Tieši šis būs viens no lielākajiem izaicinājumiem – diskutēt par šādiem tematiem valstī, kur cilvēki ir vēl slēgtāk domājoši nekā latvieši.”

Jauniešu mērķis projekta laikā ir izveidot video materiālu, kas rosinās pārdomas par cilvēktiesībām, identitāti un vienlīdzīgu tiesību jautājumiem. Cēsu Jaunās vidusskolas jaunieši vēlas par šo tematu veidot arī diskusiju pēcpusdienu kopā ar citiem novada jauniešiem un rast iespēju šajā jautājumā iedziļināties vecākiem, pedagogiem un sabiedrībai kopumā.

LIENE LOTE ČEMME,
CJS vidusskolas pedagoģe un
jauniešu mentore

Projektu Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *