Raksti

Jaunieši

Jaunā paaudze priecē pensionārus

Sveiciens svētkos. Sendija Beata Lazdiņa un Natālija Mahņova sagaida liepēnieti Edīti Grimsti un Latvijas dzimšanā dienā dāvina pašu sagādātus pārsteigumus.
Foto: Sarmīte Feldmane

Novada seniorus valsts svētku noskaņā pirmoreiz aicināja uz koncertu Priekuļu vidusskolā.  “Ļoti gribējās iepriecināt pensionārus valsts svētku nedēļā. Īpaši vientuļos, kuri reti iziet sabiedrībā. Sarunās ar novada Jauniešu padomi sapratām, ka kopā varam sarīkot skaistu pasākumu, kurā jaunā paaudze iepriecina mūsu seniorus,” stāsta Priekuļu vidusskolas direktore Baiba Karslberga. Vidusskolas pašdarbības kolektīvi, skolēni, kuri mācās mūzikas skolā, sagatavoja plašu koncerta programmu. Jauniešu dome gādāja par pensionāru aicināšanu, sarūpēja pārsteigumus. “Izvadājām ap pusotra simta ielūgumu vientuļajiem pensionāriem visos pagastos. Par uzaicinājumu saņēmām daudz sirsnīgu vārdu, pateicības, ka neesam aizmirsuši vecos cilvēkus,” pastāsta pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Liene Vecgaile un piebilst, ka uz koncertu Priekuļos nodrošināts transports, lai katrs, kurš vēlas, varētu atbraukt.

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule kopā ar domubiedriem radošajās darbnīcās gatavoja katram pasākuma apmeklētājam latvisku suvenīru ar sveicienu svētkos un vēlējumu, katrs arī saņēma jauniešu locītu sarkanbaltsarkano lentīti un tika pacienāts ar pašu ceptiem cepumiem.

“Pensionāriem tā ir laba iespēja izrauties no mājas,” teic Edīte Grimste no Liepas. Viņa gan atzīst, ka no Liepas atbraukuši tikai daži, jo lielākoties vecie cilvēki ir kūtri. “Ar kaimiņiem, kuriem ir mašīna, braucam uz koncertiem, izrādēm Cēsīs, ejam uz Liepas kultūras namu. Tur esmu katrā pasākumā,” pastāsta liepēniete un uzsver, ka ziemas garajos vakaros laiks nesteidzas un vienai mājās ir skumji. “Labi, ka ir tādi kaimiņi. Vasarā ir dārziņš un vienmēr ko darīt,” bilst Edīte.

Priekulieši Ausma un Kārlis Rozentāli uz koncertu ierodas pacilātā garastāvoklī. “Pirmoreiz mūs bērni aicina un tik jauki sagaida! Esmu skolā nostrādājusi daudzus gadus, un par pasākumu liels prieks,” saka Ausma, bet Kārlis pauž gandarījumu, ka jaunā paaudze tādā nozīmīgā laikā, kad valsts svin dzimšanas dienu, neaizmirst vecos cilvēkus.

Egils Leitis no Jaunraunas pirms koncerta nedaudz satraukts, jo tajā dejos mazmazmeita. “Cenšos apmeklēt viņas koncertus,” stāsta jaunraunietis.

Plašajā skolēnu koncertā bija gan dejas “Miķelēnu” piecu grupu izpildījumā, gan koru, daiļrunātāju priekšnesumi, uzstājās arī tie, kuri mācās mūzikas skolās. Katrs koncerta dalībnieks tika pagodināts ar skaļiem aplausiem. Dzirdot pazīstamās melodijas, mīlestības pilnus vārdus Latvijai, senioru acīs sariesās asaras.

Jauniešu padomes dalībnieces Sendija Beata Lazdiņa un Natā­lija Mahņova bija gandarītas. “Esam priecīgi, ka viņi smaida, ir aizkustināti par nelielajām dāvaniņām,” saka jaunietes, bet Pauls Ernests Buliņš atzīst, ka kopā gatavot šos svētkus, iesaistoties radošajās darbnīcās, izvadājot ielūgumus senioriem, bijis interesanti un viņi paveikuši darbu, kas arī pašiem sagādā prieku.
Anna Rakule nesen kļuvusi par Jauniešu centra vadītāju. Viņa uzsver, ka jaunieši varētu būt aktīvāki. “Saprotu, lielākā daļa ikdienā ir ļoti aizņemti. Taču ir tādi, kuriem ir brīvais laiks, mēģinām iesaistīt viņus. Īpaši tos, kuri vairs nemācās skolā, dzīvo novadā, arī jaunās māmiņas, kurām būtu interesanti nākt kopā,” pārdomās dalās Anna Rakule un uzsver, ka Jauniešu padomē darbojas radoši, idejām bagāti un darīt griboši jaunieši.

Vidusskolas direktore Baiba Karslberga atklāj, ka Vecāku padome ierosinājusi – uz Ziemassvētkiem skolēni, novada jaunieši varētu sarīkot burciņu akciju. “Skolēni sanestu ievārījuma burciņas, skolā mēs tās noformētu, tad jaunieši kopā ar vecākiem tās izdalītu vientuļajiem pensionāriem visā novadā. Skolā ir 400 skolēnu, un mēs varam iepriecināt daudzus,” saka Baiba Karslsberga.
Vakara krēslā pie vidusskolas dega dzīvā uguns, cauri lapeglēm laternu gaismā bija redzami Latvijas karogi. “Dzimšanas dienas neizvēlas, tās rakstītas zvaigznēs gan cilvēkam, gan valstij,” koncertā ikvienam atgādināja vidusskolas direktore, un Priekuļu novada pensionāri skanīgi, gaiši, ar labām domām kopā nosvinēja savas valsts 99.gadadienu.

Sarmīte Feldmane

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *