Jaunieši

Straupē ir vislabāk

Maija Ekerte paaudzēs ir straupiete. “Te esmu dzimusi, augusi, un negribas prom. Te ir viss – radi, draugi -, te… Vairāk

0

Noticēt sev

Elīna Klikuča (23 gadi) Stalbes centrā pirms dažiem mēnešiem... Vairāk

0

Veicinās jauniešu līdzdalību

Īstenojot Eiropas Jaunatnes dialogu, septembra beigās Latvijā organizēja mācības par jauniešu līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu aktivitāšu organizēšanai. Mācībās,… Vairāk

0

Jauniešu centri sniedz iespējas

Priekuļu novadā darbojas vairāki jauniešu centri, no kuriem visaktīvākā rosība notiek Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”. Jaunatnes lietu speciāliste Maija Ozoliņa… Vairāk

0