Jaunieši

Veicinās jauniešu līdzdalību

Īstenojot Eiropas Jaunatnes dialogu, septembra beigās Latvijā organizēja mācības par jauniešu līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu aktivitāšu organizēšanai. Mācībās,… Vairāk

0

Jauniešu centri sniedz iespējas

Priekuļu novadā darbojas vairāki jauniešu centri, no kuriem visaktīvākā rosība notiek Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”. Jaunatnes lietu speciāliste Maija Ozoliņa… Vairāk

0