Ziņas

Sabiedrība

Jaunieši palīdz atrast Raunas identitāti

Iešūpo Raunu. (No labās) Helena Allana no Skotijas un Kristīne Kode no Jelgavas novada, apspriedušas dienas notikumus, ļaujas atpūtai.Foto: Monika Sproģe

Raunā notiek ERASMUS + programmas projekts “Jauniešu skatījums”. Projekts ir dalīts trīs tematiskās grupās: pārvaldība, identitāte un pievilcība. Tā gaita ir sadalīta divās stadijās: „saknes un pārmaiņas” un „vietējo kopienu/pilsētu izaugsmes veicināšana un popularizēšana”. Savukārt pirmā stadija ietver pārvaldību un identitāti, bet otrā pievilcību. Viss jādara pēc kārtas, jo, tikai saprotot novada pārvaldību un identitāti, izaugsme un popularizēšana būs veiksmīga.

Projektā piedalās sadarbības partneri: „Inovāciju aplis” (Norvēģija), Jelgavas pilsēta, Raunas novads (Latvija), plānošanas grupa no Skotijas (Lielbritānija), Robertsforas pilsēta (Zviedrija), Suvalki pilsēta (Polija).
24 jaunieši kopīgi meklēs atbildes uz jautājumu, kā mazāk apdzīvotas vietas padarīt pievilcīgākas jauniešiem. Projekta ietvaros jaunieši gūs neikdienišķu pieredzi, mācīsies viens no otra, parādīs savu novadu, pilsētu vienaudžiem, iepazīstinās ar to un uzzinās, kāda Rauna izskatās citu jauniešu acīm.

Savukārt pašvaldību darbinieki kopā ar jaunatnes lietu ekspertiem centīsies saglabāt jauniešu ieinteresētību projektā, aicinot aizdomāties par to, kā rīcība ietekmē vidi un apkārtni, kurā dzīvojam. Kā skaidro Jelgavas novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode: ”Dalībnieki izveidos kādu galarezultātu, kas var būt gan taustāms materiāls, gan video vai prezentācija. Tikpat labi tas var būt stratēģiskais virzības plāns tam, kādu viņi vēlas redzēt jauniešu attīstību nākotnē. Varbūt kāda grupa sagatavos maketu, kādam būtu jāizskatās jauniešu centram, ja viņu dzīvesvietā tāda nav. Iespējams, jaunieši nāks klajā ar ideju par organizācijas vai biedrības dibināšanas ideju. To mēs priekšdienās redzēsim. Tiks organizētas četras darbnīcas, šī ir tikai otrā.”

Jauniešiem no citām valstīm ir iespēja strādāt ar Raunas novada pašvaldību un sniegt savu vērtējumu par to, kas te jau ir. Izklāstīt savu viedokli, ko vēl vajadzētu papildināt vai attīstīt. Grupas tikās ar pašvaldības darbiniekiem: pašvaldības vadītāju, izpilddirektori un policistu. Jaunajiem cilvēkiem bija jāsagatavo trāpīgi jautājumi un no pašvaldības darbinieku skatījuma kā caur adatas aci jāsaprot Raunas identitāte. Citai grupai savukārt bija jāsaskata tās identitāte, vērtējot caur kultūru, izglītību, uzņēmējdarbību, amatniecību un sportu.

Projekta dalībnieki veidos prezentāciju, kurā atspoguļos to, kādu viņi ieraudzījuši Raunas identitāti. Pirmajos iespaidos dalās Jozefs Achs (14) no Zviedrijas: “Te ir tīrs, daudz mežu un skaista daba. Draudzīgi un smaidīgi cilvēki. Man būtu ieteikums jauniešiem tikties ar politiķiem vismaz reizi mēnesī. Var sagatavot priekšlikumus un tad virzīt tos izskatīšanai.” Bet poliete Darja Bučinska (17) apskauž Raunas jauniešus par daudzajiem skvēriņiem, kur var tikties un pulcēties. Viņa iesaka izveidot ciešāku sadarbību nevis ar nevalstiskajām organizācijām, bet tieši ar pašiem jauniešiem.

Pirmā projekta tikšanās notika Polijas pilsētā Suvalkos, kur jaunieši runāja par labu pārvaldību. Nākamā paredzēta martā, kad projekta ietvaros runās par pievilcību. K. Kode uzsver projekta sarežģītību: “Jauniešiem šis projekts ir diezgan dziļš. Jo visa pamatu pamatā kopā mēģināsim saprast, kas tad ir tas, kas tavu dzīvesvietu padara pievilcīgu. Faktiski tas attiecas uz ikvienu. Ja jauna ģimene meklē, kur dzīvot, tad jaunietim jāspēj pateikt, kādas būs attiecīgās vietas – ciemata, pilsētas vai novada – priekšrocības, kuras uzsvērt, lai viņi pieņemtu lēmumu par labu Raunai.”

Starp šīm tikšanās reizēm jāpilda mājasdarbi. Iepriekšējā reizē, sagatavojoties braucienam uz Suvalkiem, Raunas jauniešiem tika organizēta “Kafijas tase ar politiķiem”, lai viņi gūtu priekšstatu par pārvaldību un sagatavotos tēmām, kuras izskatīja pirmajā darbnīcā Polijā. Līdz martam jāapdomā, kas vietu padara pievilcīgu.